Uttalelse: Vi må lette hverdagen til aleneforeldre

Aleneforeldre
Aleneforeldre er superhelter. De utfører egenhendig omsorgsoppgaver som de fleste familier er to om, og betaler hele familiens utgifter med én inntekt. Derfor trenger vi tiltak av både praktisk og økonomisk art, som kan bidra til å lette hverdagen til aleneforeldre.

Den moderne familien er sammensatt på en rekke andre måter enn den tradisjonelle kjernefamilien, bestående av mor, far og barn. Det kan være foreldre av samme kjønn, ikke-biologiske foreldre eller familier med én forelder. Vi har behov for et lovverk som reflekterer dette mangfoldet, og vi trenger å iverksette tiltak som imøtekommer familiers ulike behov. Aleneforeldre er superhelter. De utfører egenhendig omsorgsoppgaver som de fleste familier er to om, og betaler hele familiens utgifter med én inntekt. Derfor trenger vi tiltak av både praktisk og økonomisk art, som kan bidra til å lette hverdagen til aleneforeldre.

Uttalelse vedtatt av Venstres Landsstyre 5. februar 2023

Avlastningstiltak som Rødhette

Det kan være mange grunner til at du som aleneforelder trenger avlastningstiltak. Du kan bo på steder der du ikke har et veldig stort nettverk, du kan trenge litt ekstra tid å lese deg opp til eksamen, du jobber kanskje på en arbeidsplass hvor du må jobbe på kveldstid eller i helger, eller du kan oppleve at lønnen ikke helt strekker til for å betale en barnevakt. Da kan andre avlastningstiltak være nøkkelen til å få hverdagen til å gå rundt, eller for å få et pust i bakken.

I Oslo eksisterer det allerede et avlastningstilbud for aleneforeldre: Rødhette. Rødhette er et hus på Grefsen, som drives i regi av Aleneforeldreforeningen (AFFO), med støtte fra Oslo kommune. Aleneforeldre som ønsker å benytte seg av avlastningstilbudet, betaler en årlig medlemsavgift på 250 kroner, og får deretter tilgang til Rødhette.

Rødhette er basert på ytelse mot ytelse og hjelp til selvhjelp-prinsipper. På en vakt er det alltid en ansatt miljøarbeider til stede. I tillegg bidrar foreldrene selv. En forelder som bidrar 6 timer på vakt, opparbeider seg 12 timer med avlastning. Rødhette har åpent fredag til søndag. Lørdag og søndag formiddag drar alle ut av huset og gjør ulike aktiviteter, basert på barnas egne ønsker. Også aleneforeldre utenfor Oslo burde få tilsvarende avlastningstilbud, og tilbudene burde utvides til å også omfatte kvelder.

Rabatter for familier med én forelder

Mange kulturinstitusjoner og andre opplevelsestilbydere opererer med familierabatter på enkeltbilletter og årskort. Det tilbys også ofte andre rabatter rettet mot andre samfunnsgrupper som av ulike årsaker ikke har kapasitet til å betale full pris for opplevelser, herunder til studenter, vernepliktige og pensjonister.

Familierabatter er som regel utformet for den tradisjonelle kjernefamilien, slik at de ikke medfører en reell kostnadsreduksjon for aleneforeldre. Flere aleneforeldre opplever derfor at de ikke har økonomi til å ta med barna sine på aktiviteter de ønsker å delta på. Opplevelsesfattigdom er en stor medvirkende årsak til utenforskap i et barns liv. Ved å bekjempe opplevelsesfattigdom, forebygger vi utenforskap. Ved å opprette aleneforsørgerrabatter, kan vi sikre at flere barn av aleneforsørgere får til tilgang til opplevelser som er dem forunt.

Et ytterligere hinder aleneforeldre kan støte på i hverdagen, er høye transportkostnader. Mange aleneforeldre opplever at kollektivkostnadene blir for høye. De prioriterer derfor nødvendige reiser til jobb, barnehage og skole, og velger bort reiser av mer frivillig karakter, som transport til og fra fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser, samt feriereiser. Høye kollektivpriser blir et mobilitetshinder som kan resultere i opplevelsesfattigdom. Ved å innføre aleneforsørgerrabatt på kollektivtrafikk, kan vi erne disse hindrene.

Venstre vil:

  • Gi kommuner muligheten til å opprette og drifte avlastningstilbud for aleneforeldre tilsvarende Rødhette i Oslo, gjennom et spleiselag med staten.
  • Utvide avlastningstilbud for aleneforeldre til å ikke bare tilbys i helgene, men også på kveldstid.
  • Gi barn tilgang på kulturelle opplevelser og fritidsaktiviteter gjennom aleneforsørgerrabatter.
  • Innføre aleneforsørgerrabatt på kollektivtransport.