Årsmøtet: Mer åpenhet med Venstre i kommunestyret!

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Eidsvoll Venstres årsmøte ble avholdt på rådhuset 16.februar 20232. Årsmøtet uttrykker i en uttalelse som ble vedtatt at med Venstre tilbake i kommunestyret vil det bli mer åpenhet i Eidsvoll.

Mer åpenhet med Venstre i kommunestyret!

Venstre vil prioritere arbeidet med mer innsyn, åpenhet og innbyggermedvirkning i politiske prosesser i Eidsvoll. Skal lokaldemokratiet bevares og fornyes må innbyggerne ha tillit til at politiske prosesser foregår på en ryddig og korrekt måte, og ha innsyn i hva som er grunnlaget for vedtak i kommunens folkevalgte organer.

Eidsvoll er en kommune som sliter med lav valgdeltagelse. Manglende innsyn og åpenhet i kommunen kan føre til redusert tillit til politiske prosesser og vedtak, og til de folkevalgte generelt. På sikt vil derfor manglende innsyn og åpenhet være en fare for demokratiet.

Mellom 2007 og 2019 tok Venstre ved Knut Bakkehaug mange initiativer for å øke graden av innsyn, åpenhet og innbyggermedvirkning i Eidsvoll. Også etter at partiet falt ut av kommunestyret har Venstre jobbet med å opplyse og bevisstgjøre innbyggerne om manglende åpenhet i de politiske prosessene i Eidsvoll.

Venstre vil inn i kommunestyret for å øke åpenheten i Eidsvoll kommune, innbyggernes innsyn i og kjennskap til politiske og administrative prosesser.

Venstre vil øke innbyggernes mulighet til å delta i prosessene, og påvirke beslutningene som blir tatt i folkevalgte organer, også mellom valgene.