Hvor mye vil du betale for Kjeller flyplass?

Kjeller flyplass, Foto: WikiMedia/CC BY-SA 4.0

På oppdrag fra Kjeller flyhistoriske kulturpark har Menon Economics regnet seg fram til at etablering av et luftfartøyvernsenter vil være samfunnsmessig lønnsomt. Regnestykket er enkelt, men bygger på noen forutsetninger som det er verdt å stille spørsmålstegn ved.

La oss ta regnestykket først. Menon har tatt utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk kostnad på 1,6 milliarder. Dette beløpet har Menon delt på alle landets husstander og fått et tall på 679 kr per husstand. Resonnementet er at dersom alle landets husstander er villige til å betale 679 kr hver for å realisere et luftfartøyvernsenter på Kjeller, så vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Så langt så vel. Men så gjør Menon et snodig sprang der de sammenligner med samfunnets høye betalingsvillighet for å ta vare på Bryggen i Bergen, og konkluderer deretter med at etablering av luftfartøyvernsenter på Kjeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt – “og det med god margin”. Da er det behov for å stoppe opp litt.

Bryggen i Bergen ble anlagt rundt 1070 og ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979. Et luftfartøyvernsenter på Kjeller er ikke bygd ennå.

Det finnes mange kulturminner ved Kjeller flyplass. De skal tas vare på, uavhengig av om det etableres et luftfartøyvernsenter eller ikke. Riksantikvaren har satt i gang en fredningsprosess som har spesielt fokus på gamle bygninger og installasjoner, men også områdets helhetlige preg hvor blant annet flystripa inngår. Men en fredet flystripe er ikke nødvendigvis en som fortsatt er i bruk som rullebane på en operativ flyplass.

Menon har i sin rapport sett på verdsettingsstudier fra andre kulturminner i Norge. Det er gjennomgående høy verdsetting av viktige deler av kulturarven vår, fra Nidarosdomen til Gamlebyen i Fredrikstad. Sistnevnte brukes som eksempel på at det å bo nært et kulturmiljø har en positiv effekt på eiendomspriser. Nærhet til Gamlebyen ga en merverdi på 14-22 prosent.

Dette er interessant. Kanskje kan vi oppnå tilsvarende på Kjeller om kulturminnene intregreres på en god måte i den nye bydelen som kan komme. Men om det fortsatt skal være flyplassdrift på Kjeller, og om det årlige flystevnet utvides til ukentlige flyshow, så spørs det vel om man vil se den samme effekten på eiendomsprisene der som i Gamlebyen i Fredrikstad.

Den store feilen Menon gjør, er dermed ikke regnestykket i seg selv, men premisset for det. For når Menon setter likhetstegn mellom kulturminner og luftfartøyvernsenter, så faller resten av rapporten sammen.

Regnestykket er allikevel interessant. Menon skriver at såkalt “break-even” for om prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke, er 679 kr per husstand i Norge. Men så har de tatt forbehold om at kanskje ikke hele Norge har en slik betalingsvillighet for en flyplass i Lillestrøm. Derfor har de regnet ut at tilsvarende tall per husstand i Oslo og Viken er 1726 kr.

Men, hva om heller ikke alle fra Halden til Hallingskarvet vil betale? Hva om Lillestrøm blir sittende med dette alene?

Det står det ikke noe om i Menons rapport. Men tallet er 41.711 kr.

41.711 kr er den samfunnsmessige kostnaden, per husstand i Lillestrøm kommune, for et luftfartøyvernsenter på Kjeller.

Er det en pris du er villig til å betale?

Boye Bjerkholt
Ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 22. februar 2023.