Årsmøte/nominasjonsmøte Bardu grønne Venstre 2023

Marisko er en sjelden orkidé som vokser enkelte steder i Bardu, Foto: Vilhelm Kjelsvik

Årsmøte/nominasjonsmøte Bardu grønne Venstre 2023

Årsmøtet ble avviklet 22. februar 2023 kl19.00 til 20.30. Tonen under møtet var optimistisk og fylt av godt humør og gode innholdsrike innlegg fra medlemmene. Til tross for stadig økende alder og liten rekruttering var stemningen upåklagelig. Til møteleder ble valgt Vilhelm Kjelsvik og til sekretær Musa G Anderssen.

Sakene på sakslista ble forklart og debattert. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Det ble gjenvalg på leder Vilhelm Kjelsvik (1 år) og styremedlem Musa G Anderssen (2 år)

Nominasjonsmøtet vedtok å stille liste ved kommunevalget 2023 med Vilhelm Kjelsvik på kumulert førsteplass og Musa G Anderssen på andreplass. Møtet ga styret fullmakt til å fylle lista med til sammen minst 7 navn, gjerne noen flere. Vilhelm Kjelsvik og Musa G Anderssen ble valgt til å underskrive lista og levere den til valgstyret innen fristen ved utgangen av mars måned.

Protokollen ble underskrevet av samtlige frammøtt medlemmer.