Kommunevalget: Venstre stiller liste i Eidsvoll – Bakkehaug på topp!

Leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Eidsvoll Venstre avholdt nominasjonsmøte 16. februar på rådhuset i Sundet. Veteranen Knut Bakkehaug (57) ble nominert på topp. Med seg på toppen av listen får han Lars O. Haugen (51), Eline Bakkehaug (18) og Yngve Martin Nymoen (45).
Optimismen var stor på nominasjonsmøtet, som også hadde besøk av leder i Viken Venstre, Arjo Van Genderen og gruppeleder for Venstre i fylkestinget og 1.kandidat til fylkestingsvalget i Nye Akershus, Solveig Schytz.

Dere velger ut de kandidatene velgerne kan velge blant
Per Aage Pleym Christensen har vært ansvarlig for arbeidet med å stille liste for Venstre i Eidsvoll ved høstens kommunevalg. Han sa at få er medlem av politiske partier, færre er aktive og enda færre møter på nominasjonsmøtene. Men det er disse som er demokratiets egentlige elite. For det er de som velger ut hvilke personer velgerne kan stemme på ved valget, som er en gang hvert fjerde år. Velgerne kan gjøre endringer på valglisten, men det er blant kandidater andre har valgt ut for dem; nemlig de som har deltatt i en prosess i et parti, og møtt opp og stemt på nominasjonsmøtet.

Stor grad av fornyelse på Venstres liste
Pleym Christensen sa at innstillingen til valgliste bærer preg av fornyelse; Andelen nye på listen er 60%, det høyeste siden 2003. Av listekandidatene er 14 medlem av Venstre eller Unge Venstre, noe som utgjør 70%. I antall er dette det høyeste siden 1995. Antallet kandidater på innstillingen er 20, det høyeste siden 2003. Kandidatenes snittalder er 45, det samme som i 2019 og 2015.

Én forhåndskumulert og tre prioriterte kandidater
Nominasjonsmøtet avgjorde at den første kandidaten skal være forhåndskumulert, og de tre neste kandidatene er prioriterte. Resten av listen er satt opp i alfabetisk rekkefølge, men slik at kandidatene står annenhver mann og kvinne så langt det er mulig.

Nominasjonsmøtet ga styret i fullmakt å jobbe videre med valglisten frem mot fristen for innlevering. Når listen er klar til innlevering vil hele Venstres valgliste bli offentliggjort.

Dette er Eidsvoll Venstres fire toppkandidater
Knut Bakkehaug (57) er jurist, jobber i NAV og er bosatt på Siggerudhagan. Knut er leder i lokallaget, og representerte Venstre i kommunestyret fra 2007 til 2019. Knut har jobbet med å markere Venstre selv om partiet denne siste fireårsperioden ikke har vært representert i kommunestyret. Han har hatt spesielt fokus på manglende åpenhet og innsyn i Eidsvoll kommunes politiske prosesser. Knut er veldig tydelig på at skal lokaldemokratiet overleve må innbyggerne ha tillit til prosessene og vedtakene i folkevalgte organer. Skal innbyggere ta del i prosessene må også valgdeltagelsen i Eidsvoll opp. Den er altfor lav.

Knut er opptatt av å ta vare på dyrket mark, og at de svakest stilte skal skjermes mot kutt i de kommunale budsjettene. Han vil forvalte Venstres arv for en ny tid, og viser til de sosiale reformene som Johan Castberg og Gunnar Knudsen kjempet frem i mellomkrigstiden, og Venstres modell for Folketrygden som ble innført av Borten-regjeringen, og som Halfdan Hegtun stod i spissen for.

Lars O. Haugen (51) flyttet til Eidsvoll i 2021 fra Finnmark. Lars er bosatt på Råholt, og jobber som lærer ved Feiring videregående skole. Derfor er han naturlig nok engasjert i skolepolitikk, men har også et sterkt natur- og miljøengasjement og et hjerte for kultursektoren. Fritidsinteressene hans er friluftsliv, kulturopplevelser og løping.
Lars har sine lokalpolitiske hjertesaker klare: Flere voksne fagfolk i skolen, bedre spesialpedagogisk tilbud, flere lærlingeplasser. Han er opptatt av å støtte opp om frivilligheten og selvorganiserte aktiviteter for barn og unge. Lars nevner også temaer som stedsutvikling med fokus på gode møteplasser og tilrettelegging for mindre bilbruk, samt åpenhet og demokratisk deltakelse, og sterke bygder/lokalsamfunn.

Eline Carnation Khamma Bakkehaug (18) bor på Siggerudhagan og er elev på Eidsvoll videregående skole, på studiespesialisering vg3 ved Eidsvoll vgs med fordypning i rettslære, psykologi og politikk og menneskerettigheter. Ved siden av skolen jobber Eline innenfor salg. Hun ønsker å jobbe for utenriks tjenesten i fremtiden. Eline elsker å reise, bake og være sosial.

Som skoleelev er det ikke overraskende at Eline er opptatt av fraværsgrensen. Hun mener at den må endres, fordi den bidrar til at elever må til legen uten å ha behov for legehjelp. I tillegg at det i små fag skal svært lite til før fraværet blir for høyt. Ved fagdager vil fravær på en enkelt dag kunne utgjøre et stort fravær.

Yngve Martin Nymoen (44) bor på Råholt, har to barn, og jobber som lærer i Eidsvoll. Yngve er naturlig nok engasjert i skolen og i oppvekstmiljøet til barn og ungdom. Han er opptatt av den gode skolen, god undervisning, og trygghet for den enkelte. Han er bekymret for utviklingen som skjer blant unge i kommunen. Han har mye erfaring i arbeid med unge i og utenfor kommunen og med frivillig arbeid, og ser hva dette kan bety for unges utvikling, og holdninger til det de møter i hverdagen. De unge er vår framtid, og fortjener muligheter for allsidig utvikling og læring. Autonomi er et nøkkelord for å få mennesker til å ta gode avgjørelser, og basert på egne vurderinger, med ansvar, skal vi få unge til å ta selvstendig, ansvarsbevisste avgjørelser.

Yngve er også opptatt av å ta vare på den generasjon som har bygget vår velferd slik vi har det i dag, Yngve er opptatt av at vi må og skal ta vare på de eldre, og sørge for at de har et tilbud de fortjener. Han vil kjempe for å få økonomisk dekning til å gi et verdifullt og godt tilbud. Det er fort å fokusere på et framtidsperspektiv, men framtiden er nå.

Klare til å kjempe for Eidsvoll og Venstre
Både de fire første og resten av kandidatene på Venstres valgliste i Eidsvoll er klare til å kjempe for at Venstre kommer tilbake i kommunestyret, og for et sterkest mulig valgresultat. Eidsvoll trenger et liberalt, grønt og radikalt parti i kommunestyret.