Foreslår å grunnlovsfeste retten til selvbestemt abort

Tre av Venstre-representantene bak forslaget om å grunnlovsfeste retten til selvbestemt abort: Partileder Guri Melby, Ingvild W. Thorsvik og Grunde Almeland., Thea Elvestuen

I dag, på kvinnedagen, foreslo Venstre i Stortinget å grunnlovsfeste retten til selvbestemt abort. Pådriver for forslaget, Ingvild W. Thorsvik, vil at abortretten skal ha sterkere vern.

– Kvinners rettigheter trues og innskrenkes av autoritære krefter i land rundt oss. Det er på tide å innse at ingen rettigheter eller friheter er fredet for alltid. Derfor er det på tide å Grunnlovsfeste retten til selvbestemt abort, sier Thorsvik, som er Venstres justispolitiske talsperson.

Hun viser til at flere land nær oss har tatt steg i feil retning:

Det handler om friheten til å bestemme over eget liv.

– For et par år siden innførte Polen totalforbud mot abort, så strammet Ungarn inn sin abortlov i fjor. Nå må den gravide høre lyden av fosterets hjerteslag før hun tar abort. I fjor vedtok også USAs høyesterett vedtok at grunnloven likevel ikke kunne tolkes slik at det finnes en allmenn rett til abort. I flere stater er det nå blitt forbudt. Dette skjer i vesten, i land hvor kvinner har hatt selvbestemmelse over egen kropp i over et halvt århundre. Alle disse landene var tidligere ute enn Norge med å sikre kvinner rett til å avslutte svangerskapet. Den retten har reddet mange liv.

– Retten til å avslutte et uønsket svangerskap har mye å si for kvinners fysiske og psykiske helse. Det handler om friheten til å bestemme over eget liv. Retten til selvbestemt abort må gjøres mindre sårbar i Norge. Ved å skrive retten til selvbestemt abort inn i Grunnloven, er den vanskeligere å fjerne. Det vil kreve to tredelers flertall i to ulike storting, fortsetter Thorsvik.

Retten til selvbestemt abort må gjøres mindre sårbar i Norge.

Hun mener abortmotstanderne ikke forholder seg til realiteten:

– Sannheten er den at kvinner tar abort, uansett hva loven sier. Spørsmålet er om det kan gjøre det på en trygg måte eller ei. Ifølge Amnesty dør 22 000 kvinner hvert år på grunn av usikre aborter. Norske kvinner må aldri bli en del av den statistikken.

Slik er formuleringen i grunnlovsforslaget:

Ny § 103 skal lyde:

Enhver har rett til frivillig å avbryte eget svangerskap.

En begrensning i denne retten må ha grunnlag i lov, være nødvendig for å ivareta et legitimt formål, og kan ikke hindre en reell og forsvarlig mulighet for å avbryte eget svangerskap.

Statens myndigheter skal sikre retten til frivillig å avbryte eget svangerskap gjennom tilgang på informasjon og forsvarlige helsetjenester.

Les hele grunnlovsforslaget her.