Fjørtoftingene må få velge selv

Både Ålesund og Haram Venstre ønsker at fjørtoftingene selv skal få velge nærtjenestene sine slik de har gjort i lang tid.

«No kan ej dø heime» sa han.

Det var sterkt å høre.

Et enkelt ønske fra en gammel mann om å få være hjemme så lenge som mulig, og om mulig få dø hjemme – hjemme på Fjørtofta.

Han som sa det, var redd for å bli sendt på fastlandet så fort han ble forkjølet. For det var det som skjedde i gamle Haram kommune: Det skulle omtrent ikke mer til en et host til, før man ble fraktet inn til Brattvåg fordi hjemmehjelpstjenesten på Fjørtofta ikke ble prioritert av gamle Haram kommune.

Christian Holstad Lilleng (Haram Venstre) og Kari Grindvik (Ålesund Venstre)

«Gjennom hele kommuenoppdelingsprosessen har enkelte gått høyt ut med at alle tjenestene var mye bedre i Haram enn det de ble i den nye kommunen. Det stemmer ikke for oss på Fjørtofta. Vi har fått det mye bedre.» fortalte han.

For med tjenester fra Steinshamn både for de yngste og eldste kom tjenestene nærmere for fjørtoftingen. Hjemmehjelp fra Steinshamn, skole på Steinshamn og sykehjem på Steinshamn. Alt med høy kvalitet ifølge de som vi har snakket med.

Venstre kan ikke stå rolig å høre på at skoleeleven gråter fordi de er redd for å bli tatt bort fra sine klassevenner og kamerater. Venstre kan ikke la være å si ifra når småbarnsforeldrene på Fjørtofta forteller at de er villige til å skille seg og få postkasse på Harøya for at barna skal fortsette å ha barnehageplass i gamle Sandøy kommune. Venstre kan heller ikke være med på å omorganisere helsetjenestene kun for omorganiseringas skyld når de pleietrengende selv er strålende fornøyde med tjenestene de får fra Steinshamn.

Fjørtofta som samfunn hører nærhistorisk sett mye mer til gamle Sandøy enn de andre Nordøyene. Slik har det vært og slik vil det være i fremtiden, fordi båndene har blitt tette og avstandene korte.

Noen vil kanskje avspore debatten om hvor fjørtoftingene skal få tjenestene sine fra gjennom å hevde at dette er en ny kommunestrukturdebatt. Det er det ikke. Debatten rundt barnehage/skole- og helsetjenestene på Fjørtofta vil komme uansett, rett og slett fordi Nordøyveien gir en helt ny kommunikasjonsstruktur å ta hensyn til.

Venstre er tydelige på at Ålesund og Haram kommuner må samarbeide tett for å dekke alle de ønsker, behov og tjenester øyboerne sammenlagt på alle øynene utenfor bommen har.

Ekstra viktig er det for Venstre at fjørtoftingene selv skal få velge hvor de vil få tjenestene sine fra.

Kari Grindvik, Ålesund Venstre
Christian Holstad Lilleng, Haram Venstre