Kandidater til bydelsutvalget 2023-2027

Venstre er representert med ett medlem i bydelsutvalget på Sagene i perioden 2019-2023. Dette er Kjetil Eritzland.

I neste periode håper vi på å få inn minst to representanter fra Venstre i bydelsutvalget, og har fire forhåndskumulerte kandidater (markert med fet skrift):

 

1 Kjetil Ottar Eritzland 1961
2 Amalie Louise Olsen 1992
3 Petter Morland 1995
4 Alvhild Hedstein 1966
5 Einar Idsøe Eidsvåg 1978
6 Ida Henriette Gulbrandsen 1996
7 Martha Grønning 1986
8 Fredrik Brattli Agaze 1990
9 Sandra Yeomans 1993
10 Anna Dåsnes 1998
11 Morteza Hamzeh 1980
12 Benjamin Bakke Hansen 1996
13 Erik Herstad Horgen 1979
14 Guri Wenche Kinneberg 1957
15 Aud Lilly Krook 1944
16 Chriss Madsen 1973
17 Kristian Botte Pedersen 1984
18 Tejn Rolland 2003
19 Torkel Skaug 1997
20 Caroline Sæhle 1988
21 Øystein Sivertsen Sørvig 1987

Kandidater fra plass nr. 11 til 21 er listet i alfabetisk rekkefølge etter etternavn.