Kandidater til bydelsutvalget 2023-2027

Venstre er representert med ett medlem i bydelsutvalget på Sagene i perioden 2019-2023. Dette er Kjetil Eritzland.

I neste periode håper vi på å få inn minst to representanter fra Venstre i bydelsutvalget, og har fire forhåndskumulerte kandidater (markert med fet skrift):

 1. Kjetil Eritzland (1961)
 2. Amalie Louise Olsen (1992)
 3. Petter Steensnæs Morland (1995)
 4. Alvhild Hedstein (1966)
 5. Einar Idsøe Eidsvåg (1978)
 6. Ida Henriette Gulbrandsen (1996)
 7. Guri Rusten (1955)
 8. Martha Grønning (1986)
 9. Fredrik Brattli Agaze (1990)
 10. Sandra Yeomans (1993)
 11. Anna Dåsnes
 12. Morteza Hamzeh
 13. Benjamin Bakke Hansen
 14. Erik Herstad Horgen
 15. Colin Peter Jeneson
 16. Guri Wenche Kinneberg
 17. Aud Lilly Krook
 18. Chris Madsen
 19. Kristian Botte Pedersen
 20. Tejn Rolland
 21. Torkel Skaug
 22. Andreas Skullestad
 23. Caroline Sæhle
 24. Geir Sørensen
 25. Øystein Sivertsen Sørvig
 26. Åse Tveiten

Kandidater fra plass nr. 11 til 26 er listet i alfabetisk rekkefølge.