Haram Venstre ønsker storhall på Eidet velkommen

Sportsdirektør i Aafk, Ronny Stokke, gikk torsdag ut i Sunnmørsposten og fortalte at kapasiteten på Color Line Stadion er sprengt. Aafk spesielt og fotballen i distriktet generelt trenger flere treningsbaner. Haram Venstre mener løsningen bør ligge på Eidet.

Faksimile av torsdagens forside på Sunnmørsposten med sportsdirektør i Aafk, Ronny Stokke.

«Eidet har en perfekt plassering for å avlaste de andre hallene i fylket. Midt på Nordre Sunnmøre har alle klubbene på Nordre Sunnmøre, og de fleste klubbene sør for Moldefjorden i Romsdal har maks 45 minutter til Eidet» forteller Haram Venstres Christian Holstad Lilleng.

En fotballhall på Eidet har vært i planene lenge, men siden byggingen av Ravn ILs klubbhus har dratt så mye ut i tid så har hallen blitt utsatt og utsatt. Førstkommende søndag er hallen tilbake på årsmøteagendaen for Vatne/Tennfjord-klubben og Lilleng mener det er viktig å vise klubben at politikere er positive til ideen.

«Men skal en slik storhall realiseres er det viktig at man må tenke region og ikke kommune», mener Lilleng. «Haramsklubbene Brattvåg, Ravn og Norborg har til dels dårlige treningsforhold vinterstid, men det er enda verre for bylagene utenfor bykjernen.»

Det har vært mange dager med særdeles dårlige treningsforhold for Haramsklubbene i vinter.

Finansieringen vil være helt annerledes om en slik storhall blir regional i stedet for kommunal. «Med regionstatus kan man få dekket 50% av kostnadene, og ikke bare 1/3-del. Når man i tillegg vet at det er stor sjanse for å få igjen det meste av momsen i den såkalte momsrefusjonsordningen sitter man igjen med en forholdsvis liten del av byggekostnadene til klubb og kommune», forklarer Lilleng.

«I tillegg må vi huske på at Eidet i løpet av 6-7 år vil kunne ha opp mot 2500 fleire innbyggere enn i dag. Nye Eidet skole vil vokse enormt de neste årene, og dermed være i behov for større treningsflater til kroppsøvingstimene. En slik hall vil være vinn-vinn for både klubbene og kommunen.»

Lilleng tror ikke det vil bli en bygdekrangel om plasseringen av en slik hall. «Nei, det tror jeg ikkje. For det første er jo ungdomslagene frå G/J11 og oppover slått sammen slik at nå stiller Brattvåg, Ravn og Norborg lag sammen i alle årsklasser opp til J17/G19, og for det andre så vil det være avgjørende for muligheter å få regionstatus å legge hallen øst i kommunen slik at den er nærmest de andre lagene på Nordre Sunnmøre og Søndre Romsdal. Uansett plassering vil den være maksimalt 20min unna de andre Haramsklubbene på fastlandet, men på Eidet vil den være 20 minutter nærmere de øvrige klubbene i regionen som ikke har egen hall.», avslutter Lilleng.