Nytt forslag til valgprogram vedtas 12. april!

Miriam Louise Seim er nestleder i Bergen Venstre og har ledet arbeidet med programmet. , Foto: Mona Lindseth

Programkomiteen er klar med 2. utkast til nytt valgprogram

Venstre vil gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og inkluderende by for alle. Den kommende bystyreperioden vil preges av store endringer i det politiske, demografiske og økonomiske landskapet. Vi må ikke bare tilpasse oss, vi må skape løsninger verden trenger.

Les programmet her!

– Jeg vil takke alle som har kommet med store og små forslag til programutkastet vi la frem før jul. Komiteen har gått grundig gjennom alle sammen og har også strammet opp og videreutviklet programmet. Vi går til valg på syv visjoner som vil ta Bergen fremover og bli en enda grønnere og mer levende by.

Venstre tar Bergen fremover

Det sier Miriam Seim, som har ledet komiteen.

– Jeg gleder med til 12. april, der alle Bergen Venstres medlemmer kan fremme forslag og stemme over programmet.

Frist for innspill blir 28. mars.

Forslag til programmet kan sendes via dette forslagsdokumentet. Innkalling og mer informasjon om møtet 12. april kommer på til alle medlemmene på e-post om kort tid.