Uttalelse: Nye innleieregler skader arbeidsplasser

Skipsverft i Haugesund - oversiktsbilde
Mange distriktsarbeidsplasser er avhengige av innleie i kortere perioder ettersom de opplever større periodiske svingninger i arbeidsmengde. En rekke verft langs kysten har også varslet om konsekvenser for arbeidsplasser. Både arbeidstakere og en rekke små og mellomstore bedrifter kan bli skadelidende. Venstre ber derfor regjeringen avlyse det nye innleieregelverket. , Foto: iStock

Ap/Sp-regjeringen har det siste halvannet året kommet med flere angrep på jobbskapere. Ved innføring av nytt innleieregelverk fra 1. april vil flere arbeidsplasser stå i fare framover. Venstre ber regjeringen avlyse innføringen av det nye innleieregelverket.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 14. mars 2023

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være hele og faste stillinger. Venstre har i flere runder bidratt til å styrke rettighetene til ansatte i bemanningsbransjen. Senest i 2019 bidro Venstre til en styrking av rettighetene i Solberg-regjeringen.

Bemanningsselskaper kan fungere som en inngangsport til arbeidslivet. Innleie kan for noen være en første fot innenfor arbeidslivet. Omkring 40 prosent av ansatte innen bemanningsselskaper kommer rett fra arbeidsledighet. Ansettelse i et bemanningsselskap kan gi verdifull arbeidserfaring og styrkede jobbmuligheter.

Adgang til innleid arbeidskraft er viktig både både for sesongbaserte behov og for å inkludere flere i arbeidslivet. Det nye innleieregelverket vil kunne føre til flere permitteringer eller nedbemanninger, færre lærlinger, at bedriftene blir nødt til å si nei til oppdrag, forsinkelser, økte kostnader og flere underentrepriser.

Regelrådet, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har vært kritiske til innføringen av nytt innleieregelverk. De har påpekt at de nye reglene kan komme til å treffe de små bedriftene betydelig hardere enn større bedrifter.

Mange distriktsarbeidsplasser er avhengige av innleie i kortere perioder ettersom de opplever større periodiske svingninger i arbeidsmengde. En rekke verft langs kysten har også varslet om konsekvenser for arbeidsplasser. Både arbeidstakere og en rekke små og mellomstore bedrifter kan bli skadelidende. Venstre ber derfor regjeringen avlyse det nye innleieregelverket.