Venstre vil fjerne regjeringens jobb-boikott av storbyene utenfor Oslo

Gamlebyen i bergen
Det er meningsløst å forby utflytting til eller ny statlig virksomhet i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø, Foto: iStock

– Det er meningsløst å forby utflytting til eller ny statlig virksomhet i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø, slik regjeringen nylig har bestemt. Nå må Ap sette foten ned for Senterpartiets stadige forsøk på å drive distriktspolitikk med å sabotere for byer landet rundt.


Det sier Venstres stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen Alfred Bjørlo. Han har sammen med Venstre-representantene Ane Breivik og André N. Skjelstad fram forslag i Stortinget om å fjerne alle større byer utenfor Oslo-regionen fra lista over steder hvor ny og omlokalisert statlig virksomhet ikke skal plasseres.

– Venstre mener dette forslaget er er et total forvrengt forsøk på distriktspolitikk fra regjeringen. Det er svært stor forskjell på opphopningen av statlige etater og organ i Oslo og de andre byene som nå er satt i samme fy-kategori når det gjelder lokalisering av nye og omlokaliserte statlige virksomheter, sier Bjørlo.

– Byer som Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø er tvert imot viktige regionale motorer for hele fylket/landsdelen de ligger i. Uten at disse byene får utvikle seg, er det i praksis umulig å skape sterke regioner på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som kan være attraktive og konkurransedyktige med Oslo-regionen i framtida, sier stortingsrepresentanten.

– Bergen, Trondheim og andre større byer i andre landsdeler er også naturlege steder for større etableringer som det ellers er vanskelig å flytte ut av Oslo. Et godt eksempel på det er utflyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen under H/V/Krf-regjeringen i 2004. En slik etablering hadde ikke vært mulig med den nye politikken for lokalisering av statlige arbeidsplasser som Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik nå har innført uten forutgående debatt eller prosess, sier Venstremannen.

Bakgrunn:

– Regjeringen Solberg etablerte i 2019 retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser som slo fast at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo-området, for å sikre en fordeling av statlige arbeidsplasser som medvirker til å utvikle sterke arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

– Regjeringen Støre endret nylig disse retningslinjene slik at nye og omlokaliserte statlige virksomheter nå heller ikke skal lokaliseres til andre større byer i andre landsdeler, som eksempelvis Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø eller Kristiansand.

Venstre la fram følgende forslag i Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringa i retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar om å fjerne sidestillinga av større byar på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Noreg med Oslo, i oversikta over kvar nye og omlokaliserte statlege verksemder ikkje skal plasserast.

2. Stortinget ber regjeringa kome attende til ei heilskapleg vurdering av oppdaterte kriterie for lokalisering av statlege arbeidsplassar i den varsla stortingsmeldinga om distriktspolitikk.