Fem skoler – tre kirker?

Vatne kirke ble bygget i Vatne og Skodje prestegjeld i 1868, Hamnsund kirke i 1875 i Borgund sogn, Fjørtoft kirke i Haram sogn i 1878 (men ble i 1914 eget kapelldistrikt), Hildre kirke som kapell i Haram sogn i 1934, Lepsøy bedehuskapell i Haram sogn i 1896/1956, Haram kirke i Haram sogn i 1838, og til slutt Brattvåg arbeidskirke i Vatne prestegjeld i 1977.

Fra lysmesse i Vatne kirke.

Alt forandrer seg. Noe i løpet av noen tiår, andre ting tar lengre tid. Kommunegrensene har endret seg flere ganger de siste 55 årene, skytterlagene har fra 1880-tallet og utover har gått fra en til fem og ned til tre igjen, det var 15 (!) skoler i Haram for 15 år siden – nå er det snart bare fem.

Til og med idrettslagene Ravn, Brattvåg og Norborg har nå slått sammen alle ungdomslagene fra G/J11 og oppover.

I 2019 brukte Haram kommune over 7 millioner på Kirkelig fellesråd. Skodje kommune brukte til sammenlikning 2,1 millioner, noe som tilsier at Haram brukte 65% mer pr innbygger enn Skodje. Slik kan det ikke fortsette. Må vi slå sammen skolene, skytterlagene og idrettslagene så må vi slå sammen kirkene også.

Strukturen med 15 skoler passet når vi hadde dårligere fremkomstmidler og ingen broer, det samme med kirkestrukturen som ble bygget (med unntaket av Brattvåg arbeidskirke) da hest og kjerre eller robåt var måten man kom seg til og fra kirkene på.

Haram Venstre har ikke samvittighet til å bruke over 7 millioner på Kirkelig fellesråd fordi vi har en kirkestruktur tilpasset tidlig i forrige århundre. Kan dette halveres vil ikke tilbudet fra Kirkelig fellesråd bli noe særlig dårligere – noen kirker må avvigsles og selges – men Haram kommune kan ansette 6-7 ekstra hjelpepleiere for å møte fremtidens eldreutfordringer.

En slik avvigsling ligger ikke i Haram kommunens hender, men derimot Herrens og biskop Ingeborg Midttømme sine. Vi i Haram Venstre har stor tro på at Midttømme, kjent som en moderne og fremoverlent biskop, hjelper oss med dette og ser til at vi får en kirkestuktur tilpasset 2025 ikke 1925.

Dette vil gjøre at vi kan bruke pengene til tjeneste for Herrens små og store spurver også utenom søndagsformiddagene. Vi har tro på at Herres veier er uransakelige og til det beste for Harams innbyggere.

Christian Holstad Lilleng
Haram Venstre