Venstre reddet linjene på HVS i samarbeid med posisjonen i fylket

«Dette er en gledens dag for Haram videregående skole. Det føles utrolig godt å redde de linjene som stod i fare for å legges ned.»

Pål Farstad, Venstre.

Venstres medlem i Utdanning- og kompetanseutvalget på Fylkestinget, Pål Farstad, smilte bredt etter utvalgets møte denne uken. «I sammen med AP, SP, KrF, SV og MDG styrket vi de videregående skolene med 25 millioner kroner som skal gå til å opprettholde linjer som ellers ville blitt kuttet.»

Nordre meldte tirsdag at VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og VG2 Industritekonologi stod i fare for å bli nedlagt. Nå er de begge reddet.

«Vi lever jo i et fylke som er krevende både geografisk og demokratisk. Slik som i Haram vil kommunen og industrien få store problemer om de ikke får inn nye lærlinger, og når vi nå i tillegg kan unngå at disse 16-17-åringene må flytte fra Haram for å få sin utdannelse så blir det en stor gevinst for hele Nordre Sunnmøre», forklarer Farstad.

Farstad forklarer at bakgrunnen for vedtaket er tredelt. «I tillegg til at de nevnte kommunene og industrien trenger arbeidskraft, så gir denne ekstrabevilgningen rom for å følge opp elevene særlig i yrkesfagene, og det vil gi rom for opplæring av flyktningene selv før staten kompenserer for dette.»