Haram Venstres 12-punktsplan for Nordøyene

Byggingen av Nordøyvegen vil merkes tydelig på kommuneøkonomien i ny Haram kommune., Haram Venstre

Nordøyveien skulle gjøre at vi fikk folk til å flytte til øyene. Nordøyveien skulle gjøre at bedriftene på øyene blomstret. Nordøyveien skulle gjøre at øyene skulle ta lederollen i utviklingen av Nordre Sunnmøre.

Så ble det bom stopp.

For Nordøyene bør være et lokomotiv på Nordvestlandet, Nordøyene bør være et grønt og levende lokalsamfunn hvor de som ønsker å bo og jobbe på havets perler, eller bo på perlene og jobbe på fastlandet skal kunne det.

Men bommen på brua har stengt Nordøyene ute – eventuelt inne – alt etter hvordan man ser på det.

Haram Venstre mener vi ikke kan forvente at nordøyingene skal betale 350 kr for å besøke bestemor på sykehjemmet i Brattvåg eller kjøre guttungen på konfirmantundervisning, Haram Venstre mener vi ikke kan kreve at nordøyingene skal betale 350 kr hver eneste ukedag når de skal på jobb, og Haram Venstre mener vi må legge masse arbeid i å få de som har vært ute i verden for å tilegne seg kompetanse tilbake til øyene.

Haram Venstre vet at den økonomiske virkeligheten til nye Haram kommune blir knalltøff. For de som finleser Haram Venstres program vil de se at vi ikke lover gull og grønne skoger, selv på øyene, men at vi har et knallhardt søkelys på strukturendringer for å bruke de begrensede midlene vi har bedre, mer effektivt og til innbyggernes beste.

Haram Venstre vil gjøre følgende for å opprettholde de gode lokalsamfunnene på øyene:

 • Haram Venstre vil opprette en egen Omsorgstrapp for Nordøyene, herunder flytte en av avdelingene på Brattvåg sykehjem ut til øyene slik at øyene får egne sykehjemsplasser.
 • Harma Venstre ønsker å flytte kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser ut til øyene for å skape flere ikke-teknologiske arbeidsplasser der.
 • Haram Venstre vil desentralisere kommunale arbeidsplasser, som for eksempel NAV, slik at man øker bruken av hjemmekontor og skaper et felleskontor for offentlig ansatte på øyene.
 • Haram Venstre vil slå sammen Lepsøya, Flem og Haramsøya skoler til èn 1-10 skole for å sikre det pedagogiske tilbudet til elevene, og la lærerne undervise i fagene de er best i.
 • Haram Venstre vil Haram kommune skal bygge 20 seniorboliger slik at eldre kan få den oppfølgingen de trenger og ønsker av helsepersonell. Mange eldre bor alene i hus. Kan disse få kjøpt eller leid seg praktiske leiligheter vil det som en gunstig bieffekt frigjøres hus til nyetablerte familier.
 • Haram Venstre vil jobbe for å desentralisere Haram videregående skole slik at elevene på øyene skal få muligheter til å gå minst et av årene på videregående skole hjemme på øyene.
 • Haram og Møre og Romsdal Venstre ønsker å utrede mulighetene til å sette i gang en egen naturbrukslinje på øyene. Inntakskravene til naturbruk er særdeles høye, det trengs flere plasser, og Nordøyene vil være en naturlig plassering av en slik linje.
 • Haram Venstre vil jobbe sammen med Venstre sentralt med å få ned prisene på bommene ytterligere i forhold til det fylkeskommunen nå prøver å få til.
 • Haram Venstre vil la Fjørtoftas befolkning bestemme selv om de skal beholde sine nærtjenester, som skole og eldreomsorg, levert fra Steinshamn, og om det i ytterste konsekvens skal foretas en grensejustering slik at Fjørtofta blir igjen i Ålesund kommune dersom fjørtoftingene ønsker det.
 • Haram Venstre mener Haram kommune må jobbe for et fortsatt tett og godt samarbeid med Ålesund kommune slik at alle Nordøyene, inklusive gamle Sandøy kommune, til sammen skaper et fullverdig tilbud på utsiden av bommene.
 • Haram Venstre kommer til å jobbe opp mot Stortinget for å senke arbeidsgiveravgiften for øyene ytterligere slik at bedriftene gjennom dette får kompensasjon for den enorme transportutgiftsøkningen.
 • Haram Venstre vil jobbe for å ta ned vindturbinene på Haramsøy dersom disse ikke oppfyller konsesjonskravene.

 

Tilbake til forsiden.