Svar på saken om eget valglokale i Søvika

Haram Venstre protesterte mot at det kun skulle være valglokale på Eidet, i Brattvåg og på Haramsøy. Nå foreligger svaret fra Ålesund kommunes Politikk og kommunikasjonsavdeling.

Dessverre så gikk Ålesund kommune imot Harm Venstres ønske om å få eget valglokale i Søvika. De har dekning for det i lovene, men vi mener fortsatt dette er galt” forteller Haram Venstres Christian Holstad Lilleng.

I begrunnelsen fra kommunen heter det at av valghåndboken fra Kommunal- og distriktsdepartementet går det fram at det som hovedregel skal være ett valglokale per stemmekrets, men at det unntaksvis kan opprettes ekstra valglokaler for en stemmekrets dersom det er nødvendig for å sikre at velgerne får stemt.

Kommunen viser til at forholdet kommunedeling og etablering av to nye kommuner var kjent det tidspunkt stemmekretsene ble vedtatt, og at kommunen heller ikke kan se at det er oppstått andre forhold som skulle tilsi at det er behov for å opprette ekstra valglokale i kretsen Brattvåg, Hildre, Søvik og Grytastranda.” fortsetter Lilleng

Haram Venstre synes dette blir for firkantet. “Her kan man strekke ut en hånd for å gi flere en enklere mulighet til å stemme. Heldigvis strekker kommunen seg til å holde forhåndsstemming en ettermiddag i slutten av august eller begynnelsen av september Søvik skule, som et ekstra tilbud til velgerne i Søvik-området. Det vil jo hjelpe litt, men vi mener fortsatt det bør være eget stemmelokale i Søvika valgdagen“, avslutter Lilleng.