Kronikk: Lærerne fortjener et lønnsløft

Foto: Joachim Steinbru

Skal vi satse på elevene så må vi satse på lærerne.

Kronikk av: Kjartan Alexander Svartsund Lunde, kommunestyrerepresentant for Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 19.03.23

Skolen er grunnmuren i vårt demokrati og nøkkelen til en god skole ligger i ansatte med høy og riktig kompetanse. Elevenes opplevelse av læreren er viktig for deres trivsel og læring. Det er derfor viktig at elevene møter lærere som har både et ønske og kompetanse for å arbeide med barn og ungdom. Venstre er derfor opptatt av at det skal være attraktivt å være lærere.

Lærere og barnehagelærere har sakket akterut i lønnsutviklingen, aller mest de som har mest erfaring. Før lønnsoppgjøret i fjor viste statistikken til det tekniske beregningsutvalget at lærere hadde blitt lavest prioritert i de 6 siste lønnsoppgjørene. Fjorårets forhandlinger endte som kjent med norgeshistoriens lengste lærerstreik, som til slutt ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd av Ap/Sp-regjeringen. Dermed ble de med lang utdanning igjen taperne i lønnsoppgjøret.

Flere tusen utdannede lærere i Rogaland jobber med andre ting enn å være lærer. Vi ser at søkningen til lærerutdanningen stuper og bruk av ufaglært arbeidskraft i skolen er omfattende. Dette gir risiko for stadig høyere antall skoletimer uten kvalifiserte lærere.

For oss som foreldre betyr dette dårligere undervisning og oppfølging av våre barn. For samfunnet betyr det på sikt en nasjon med svakere utdanning og dannelse – samtidig som kravene til høyere utdanning i arbeidsmarkedet stadig øker. Det er altså god grunn til at alarmene bør ringe høyt.

Til våren er det igjen lønnsforhandlinger mellom lærere og kommunesektorens organisasjon (KS). Nå må det være lærerne sin tur. Venstre mener det er viktig å sørge for et lønnsløft til lærerne.

At tilliten mellom lærerne og KS er tynnslitt er det ingen tvil om. To år på rad har lønnsoppgjøret endt i streik. Etter tidenes lengste lærerstreik så gikk Ap/Sp-regjeringen gikk inn for tvungen lønnsnemnd i hovedoppgjøret i 2022. Dette var en avgjørelse Venstre stemte imot i Stortinget. I februar ble det klart at Rikslønnsnemda ga KS fult medhold slik at lærerne tapte på alle punkter etter lønnsnemnden. I tillegg ble lønnsøkningsdato i 2022 satt til datoen for tvungen lønnsnemnd, 27. september, istedenfor til 1. mai. Venstre mener det er urimelig at datoen settes slik at kommunene sparer store summer på tvungen lønnsnemnd på bekostning av lærerne.

Venstre er på lag med skolen, lærerne og elevene i dette. Lærerne har lagt noen tøffe pandemiår bak seg, det har vært utfordrende på flere måter og de har håndtert det på en svært god måte. Dersom skolen skal være en attraktiv arbeidsplass som også skal beholde og tiltrekke seg kompetente arbeidstakere må lønnsnivået oppleves som konkurransedyktig. Skal vi satse på elevene så må vi satse på lærerne.

Lokalpolitikere i flere partier har prøvd å skape et inntrykk av at de vil satse på lærere og kunnskap. Men når alt kommer til alt så stemmer de ned helt enkle forslag som at lærere bør få samme prosentvise utvikling som resten av offentlig sektor.

I fylkesmøte i KS Rogaland 9. mars viste det seg dessverre igjen. Fylkesmøtet er det øverste årlige møtet for en KS i vårt fylke. Her møter ordførere og representanter fra alle kommunene. 68 politikere totalt som bestemmer hva som bør prioriteres i lønnsforhandlingene. Venstre har 3 representanter. I nesten alle kommunene har sakene om lønnsoppgjøret vært offentlige når de har blitt behandlet, men i fylkesmøtet argumenterte politikere fra Ap og Sp for å lukke møtet. Og slik ble det dessverre. Dermed er det hemmelig hva vi politikere diskuterte oss igjennom i møtet, men protokollen er offentlig. Der framgår forslagene Venstre hadde om at årets oppgjør måtte prioritere lærerne og de med lang utdannelse. Forslagene ble nedstemt og fikk kun Venstre sine stemmer og et par i fra Høyre.

Etter valget i 2019 har Ap og Sp fått flesteparten av KS-delegatene etter de den gang gode valgresultatene. Disse to partiene har også rent flertall i styret til KS. Dessverre velger Ap og Sp gang på gang å nedprioritere lærere og alle andre grupper med høyere utdanning.

MDG, SV og Rødt stemte i fjor høst imot tvungen lønnsnemnd i Stortinget sammen med Venstre. Der uttrykte de støtte til at lærerne burde ha en bedre lønn. Likevel, når forslaget i fylkesmøtet lå på bordet om å prioritere lærerne så stemte de imot forslagene.

Læreryrket er det aller viktigste yrket i Norge, fordi de jobber med våre barn og Norges framtid. Framover må vi få til at det er lærerutdannede lærere i klasserommet. For å bidra til det mener Venstre at lærerne fortjener et lønnsløft.