Uttalelse: Nordland Venstre vil ha mer grønn energi og vi vil ha det nå

Solcellepaneler., Foto: Pixabay

Verden står overfor to globale utfordringer, naturkrisen og klimakrisen.

Som en del av løsningen på disse utfordringene kreves en ny energipolitikk hvor nødvendig energi produseres uten eller med minimalt skadelig utslipp av klimagasser og skader på naturmangfoldet.

Nordland Venstre ønsker en balansert og langsiktig løsning der en også ivaretar urfolks rettigheter i tråd med vedtak fra FNs generalforsamling.

Det betyr en balansert utbygging av vindkraft, en kraftig utbygging av solkraft, effektivisering av vannkraften og mer effektiv bruk av eksisterende ressurser.

Dette betyr også å vurdere bruk av kjernekraft som bunnlast når det her nord er snø på takene, vindstille og lite vann i magasinene.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte i 2023