Lakseskatten: Ikke godt nok – Venstre må ha langsiktige garantier

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, Foto: Helle Frogner

– Havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og av enorm betydning for hele Norge, spesielt kysten og distriktene. Regjeringen bruker store ord, men det er ganske små endringer i opplegget som nå legges fram.

– Regjeringen står fast på at skatten skal ha tilbakevirkende kraft, det er ikke utredet alternative modeller slik en samlet næring slik NHO og LO har bedt om, og det er stor fare for at ordningen vil føre til skattetilpasning som gjør at den må endres raskt igjen, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Han slår fast at Venstre bare vil være med på avtaler som gir langsiktige garantier om stabile rammevilkår og skattesystem for norsk næringsliv – ikke å være en tilfeldig elsker denne våren før regjeringen går tilbake til ektesengen med SV til høsten..

– For Venstre er det helheten i skattesystemet som teller, ikke bare grunnrenteskatten isolert sett. Vi er positive til å gå i forhandlinger med regjeringen. Men da må vi være trygge på at det vi forhandler fram nå, ikke i neste omgang blir rasert av SV og Kirsti Bergstø når regjeringen skal forhandle statsbudsjett til høsten, sier Bjørlo.