Løftebrudd fra regjeringen går utover Haramselevene

Haram Venstre vil utvikle EIdet som områdesenter nå!, Foto: Haram Venstre

SP/AP-regjeringen vil ikke lovfeste et krav om at elevene skal ha rett til å ha lærer i undervisningstimene. Det er et brudd på løftene partiene i regjeringen gav fagforeningene før valget i 2021.

«Dette er rett og slett skuffende» kommenterer ordførerkandidat for Venstre i Haram, Christian Holstad Lilleng. «Regjerningspartiene har på direkte spørsmål fra min egen fagforening, Skolenes landforbund, lovet nettopp dette. Dette vil gå utover elevenes læring.»

Opplæringslovsutvalget leverte i 2019 er rekke forslag til endringer i Opplæringsloven, og Skolenes landsforbund var enige i mange av dem. «Etter at departementet har gjennomført sin egen høring har mange av disse endringen bare forsvunnet. Lovteksten blir endret til noen få forberdinger, men det som virkelig kunne gjort en forskjell for elevene mangler» forklarer Holstad Lilleng som i tillegg til å være ordførerkandidat er hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund i Ålesund kommune.

Opplæringslovsutvalget hadde blant annet følgende forslag:

«Kven som kan ha fagleg ansvar for opplæringa

Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglege ansvaret inneber å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades saman med elevane i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæringa.»

Christian Holstad Lilleng, ordførerkandidat og hovedtillitsvalgt.

«Dette står jo ikke i dagens Opplæringslov, og vi opplever at det blir utnyttet av enkelte av kommunene og fylkeskommunene. I Haram har rektorene vært flinke til å gjøre alt de kan for å få lærere i alle timer, men når det ikke står i lovteksten kan dette rett og slett blåses i, og man kommer unna med det.»

Haram Venstre ønsker at nåværende Ålesund kommune og kommende Haram kommune skal offentliggjøre statistikk kvartalsvis over hvor mange skoletimer som gjennomføres uten kvalifisert lærer.

«Vi opplever dessverre at skoler kan ansette ufaglærte lærere på lengre vikariater fordi kan ikke er lovpålagt å bruke faglærte lærere. Noen ganger er dette fordi man ikke kan oppdrive utdannede lærere, andre ganger rett og slett fordi man sparer penger på det.»

Lilleng stiller spørsmålstegn ved om man virkelig kan kalle det for undervisning når elevene ikke har tilgang til lærere.

«Vi i Haram Venstre kommer til å stille strengere krav til skolene enn det som eventuelt står i den nye Opplæringsloven dersom dette går igjennom Stortinget. Haramsskolene har gode lærere, og kommunen må fortsette å jobbe knallhardt for å ha nok kvalifiserte lærere til alle trinn.»

Les forslag til ny opplæringslov her (regjeringen.no)