Kultur og idrett

Venstres mål er:

  • at det Innføres et Kulturråd på lik linje med Idrettsråd. Begrunnelsen er at frivillige og profesjonelle kulturfolk trenger et eget forum
  • at Tindved vurderes brukt til flere kulturaktiviteter og til lag og organisasjoner
  • at det legges bedre til rette for uorganiserte aktiviteter for ungdom
  • at det etableres et felles nettsted for kultur i Verdal – «Hva skjer i Verdal?» i kulturkontorets regi
  • å utvide et desentralisert kulturskoletilbud, slik at flere skoleelever kan få instrumentundervisning på skolen etter skoletid
  • at det utredes et tettere samarbeid mellom samfunnshus og kommunen
  • at det utvikles gode møteplasser for alle aldersgrupper – og på tvers av generasjonene
  • et godt samarbeid mellom kommune og frivilligheten gjennom å styrke kulturkontoret
  • at det etableres en friidrettsbane i kommunen