Venstre vil ha svømmehallen på Eidet

Ekspertene er ikke i tvil: en eventuell ny svømmehall bør blir lagt i forbindelse med nye Eidet skule på Eidet. , Foto: Haram kommune/SE Arkitekter

Vi er langt på overtid på å restaurere/bygge ny hall for svømmehall til idrett, helse og opplæring på Nordre Sunnmøre. Haram Venstre mener denne nye svømmehallen må ligge på Eidet i forbindelse med nye Eidet skole.

Nordre Sunnmøre trenger en nytt 25 m basseng for å innfri behovene i et langsiktig perspektiv. Ikke minst med tanke på at Moa Svømmehall eldes og vil måtte regne med å ha stengt i perioder for større vedlikehold de neste 10-20 årene. Da trengs det tilstrekkelig kapasitet til å ivareta behovene midlertidig.

Planlegging er mer enn halve jobben, og det må gjøres ut fra LCC; livsykluskostnader. For bade- og svømmeanlegg gjelder dette minst de 30 årene tildelingen av Spillemidler stiller krav om drift av anlegget. Et så dyrt bygg bør holde minst 60 år, som er normal LCC-levealder i de fleste sammenheng. Med godt vedlikehold fra dag en bør anlegget leve enda lenger.

For lokalsamfunn og skoler fordelt over et stort geografisk område som på Nordre Sunnmøre er avstand til skolesvømming et viktig argument. Samtidig er det spørsmål om hva får elevene totalt sett? Sparte årlige midler til drift og finansiering av flere små svømmehaller i forhold til et større bassenganlegg, kan gi den enkelt elev som må transporteres til skolesvømmingen en bedre tilrettelagt undervisning totalt. En må se helheten i skoletilbudet.

Det er ingen tvil om at et moderne nærmiljøanlegg med 25 m svømmebasseng og et 12,5 m oppvarmet opplæringsbasseng med hev/senkebunn, er den beste løsningen der det er befolkningsgrunnlag for en slik investering – noe det kan være for Nordre Sunnmøre totalt sett.

12,5 m basseng er ypperlige til svømmeopplæring. På tross av noe reisetid og kostnader til transport innen rimelig avstand, vil det være bedre med et moderne nærmiljøanlegg enn 2-3 nye, mindre opplæringsbassenger knyttet til skoleanleggene våre. Det gjelder både faglig utbytte og økonomisk.

Det er heller ingen tvil om at det er store kostnader å spare på å planlegge, bygge og
drifte en svømmehall inntil en skole, framfor å bygge et selvstendig frittstående bygg for en ny svømmehall. Ved å legge hallen ved nye Eidet skole vil det bety ca. 15 km transport fra Brattvåg og ca. 10 km fra Skodje til en ny svømmehall som har kapasitet til å dekke alle skolenes behov. Anlegget vil dessuten ivareta et lokalt folkehelsetilbud i større grad.

Ved å velge Eidet inntil ny skole for Vatne framfor Brattvåg som det tidligere har vært planlagt for, vil det trolig trekke 5-10.000 flere brukere årlig ifølge OPV Consultings rapport februar 2021 (klikk her for rapporten), etter som det blir mer sentralt for befolkningen i Skodje og Sjøholt i forhold til Moa som alternativ. Det vil dessuten tiltrekke seg noen fra Vestnes.

Christian Holstad Lilleng.

I OPV Consultings rapport er det for øvrig ikke regnet med den sannsynlige økningen på 2-2500 innbyggere i Vatne/Tennfjordområdet i løpet av den neste 10-årsperioden.

Spørsmålet er om Haram kommune har råd til å bygge en slik hall de nærmeste årene, men skal den realiseres er ikke Haram Venstre i tvil om at hallen bør bygges på Eidet.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Haram Venstre