Helseplattformen til besvær

pxhere.com

Målet med Helseplattformen var «En pasient en journal» og at systemet skulle innføres i hele landet. Nå vet vi at dette målet ikke vil bli oppnådd. Det blir ikke innført i hele landet og det er tvilsomt at fastlegene blir med. Samtidig har bare 25 av 64 kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag skrevet under på en intensjonsavtale om at de skal innføre systemet, men få har allerede gjort det.

Store kommuner som Stjørdal, Steinkjer, Malvik og Inderøy har ikke skrevet under. Før påske vedtok Orkland kommune å utsette innføring. Spesielt la de vekt på at nytten av systemet blir veldig redusert om ikke fastlegene blir med. De er også bekymret for prisen som i utgangspunktet ble sagt å være 50 millioner, men nå steget til 60 millioner.

Vår ordfører sier i Innherred den 07.04 at han er overrasket over at systemet ikke fungerer bedre enn det gjør. Ansatte er fortvilet over merforbruk foran PC som stjeler tid som tidligere ble brukt på tjenester og over alle avvik som ikke blir rettet, ikke minst det som angår personvern.

Kommunen hadde mulighet i februar å utsette innføringen etter all uro og alle advarsler som har florert i media i vinter. Bare Høyre stemte imot i formannskapet. I Innherred den 15.04 sier Høyre at de nå vi gå videre med saken og få fram enda flere fakta om systemet.

I Venstre har vi lenge vært skeptisk til systemet. I oktober skrev jeg et innlegg i avisa med overskrifta «Er helseplattformen vår tids keiserens nye klær». Bakgrunnen var at Helseplattformen syntes å være et umoderne amerikansk system. Journalsystemet er dårlig tilpasset det norske helsevesenet, lite brukervennlig samt veldig tidkrevende for ansatte. Fastlegemodulen er nå trukket tilbake som ubrukbar i Norge. Det gjør at det er meget usikkert om fastlegene i det hele tatt blir med.

Venstre har ikke vært med på å ta beslutninger om Helseplattformen. I Venstre håper vi at Høyres engasjement fører til at vi får klarhet i hvor mye «dette eksperimentet» har kostet kommunen og hvor mye det vil koste framover. Mange er også interessert i hva kommunen har måttet utsette av tiltak på grunn av dette. I tillegg er det viktig å få fram hva dette betyr for de ansattes arbeidsmiljø og om det får følger for rekruttering av ansatte.

Ifølge Adressa sier ordføreren i Orkland: «Noen sier at vi ikke kommer ut av det, fordi vi har signert, men norsk lov trumfer alt, og vi har kjøpt en vare. Hvis det er sånn at den er dyrere, eller at den ikke blir levert som det var tenkt, så kan vi heve kjøpet.»

Vi vil tro at det er flere enn Knut Snorre Sandnes (H) som vil ha mer kunnskap og klarhet i hva Helseplattformen betyr av fordeler og ulemper – og ikke minst kostnader.

I Venstre spør vi oss om vi virkelig er tjent med å fortsette å bruke et såpass arbeidskrevende journalsystem til tross for de åpenbare manglene de ansatte må forholde seg til hver eneste dag.

Brita Kleven Thorsvik, 3. kandidat på Verdal Venstres liste