Venstre + fagbevegelsen = Sant ?

"Med opp til 25 elevar i klassen klarer eg ikkje å treffe alle." Christian Holstad Lilleng, ordførarkandidat Haram Venstre., Fakismile fra NRK Møre og Romsdal under koronaepedemien.

Fagforeningsforkjemper og Venstrepolitiker er kanskje ikke den mest vanlige kombinasjonen, men for Christian Holstad Lilleng er dette helt naturlig. I det 1.mai og Arbeidernes dag skal feires er han i konflikt med Ålesund kommune som hovedtillitsvalgt og samtidig ordførerkandidat for Venstre i nye Haram kommune.

Ordførerkandidat og hovedtillitsvalgt Christian Holstad Lilleng sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

«Venstre har en stolt historie knyttet til utvidelse av rettigheter for arbeidstakere og utviklingen av trepartssamarbeidet. Coronapandemien har igjen minnet oss på viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Dersom jeg blir ordfører i Haram vil jeg jobbe i tett samarbeid med fagforeningene og finne flere tiltak for å styrke organiseringsgraden i Haram» forteller 50-åringen som i rollen som hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Ålesund nettopp har tatt ut tvistesak mot Ålesund kommunes beordring av lærere til sensoroppdrag.

«Historien til Venstre er stolt», fortsetter Lilleng. «I 1915 sto partiet i bresjen for innføring av Arbeidstvistloven som ledet til oppretting av Arbeidsretten og Riksmegleren i 1916. Disse institusjonene er den dag i dag viktige for å sørge for at staten, arbeidstakere og arbeidsgivere greier å samarbeide, framfor å havne i ustanselig konflikt slik man kan se i en rekke europeiske land og ellers i verden. Trepartssamarbeidet, som Venstre la grunnlaget for, har vært svært viktig for jobbskaping og lønnsomhet.»

Lilleng i LO-magasinet I Skolen.

Lilleng forklarer videre at Venstrefolk har alltid stått på for å sikre at arbeidslivet er godt regulert. «Det var Venstre i regjering som innførte 8-timersdagen i 1919 og det var venstremannen Paal Berg som skrev utkastet til det som skulle bli selve grunnloven for arbeidslivet, Hovedavtalen.» Lilleng understreker samtidig at dette betyr ikke at Venstre alltid er enige med partene i arbeidslivet, men at partiet er opptatt av å skape rammer for samarbeid, dialog og de gangene det er nødvendig, fornuftige rammer for konflikt.

«Det har over lengre tid vært en unødvendig konflikt mellom fagbevegelsen og Venstre. Det må gjøres en jobb for å sikre at arbeidstakere og Venstre igjen kan ha konstruktive diskusjoner. Det betyr ikke at fagbevegelsen og Venstre kommer til å være enige om alt, men at vi trenger en ny start for dialog og diskusjon.»

Lilleng kjempet for at Ålesund kommune skulle stenge skolene under koronaepedemien. Til slutt gav kommunen etter for presset.

Venstre var et av bare tre partier, sammen med Rødt og SV, som stemte mot tvungen lønnsnemd i lærerstreiken i fjor. Overraskelsen var stor hos Lilleng, som til vanlig jobber som lærer ved Brattvåg ungdomsskole, over at LO sin nære samarbeidspartier slo beina under lærerne ved å gjennomføre den tvungne lønnsnemda. «Som lærer og hovedtillitsvalgt må jeg si at dette var særdeles skuffende. At det var Arbeiderpartiet som fratok lærerne den reelle muligheten til å streike er smått utrolig, og jeg har fått meldinger om at mange lærere flykter bort fra partiet.»

Lilleng mener Haram kommune etter reetableringen gå i dialog med fagbevegelsen, så vel som arbeidsgiverorganisasjonene for å finne måter å øke organiseringsgraden. «En av de viktige lærdommene fra pandemisituasjonen vi har stått i over lengre tid er viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Det gir trygghet for arbeidstakere, men muliggjør også god dialog og rask omstilling.»

Lilleng i NRKs Dagsnytt 18 som hovedtillitsvalgt.

Lilleng avslutter med å minne om at Venstres historie handler om å skape gode rammer for å løse konflikter i arbeidslivet på en fredelig måte. «Vi håper dette kan være en invitasjon til å skape bedre rammer for at folk skal organisere seg. Ikke fordi vi forventer at fagbevegelsen kommer til å heie på Venstre av den grunn, men fordi demokratiet og landet tjener på den verdien det er at arbeidstakere står samlet om sine krav, framfor at vi får oppsplitting og polarisering.