Haram Venstre vil opprette en egen omsorgstrapp for Nordøyene

Haram Venstre vil opprette en egen omsorgstrapp for Nordøyene, Paolo Bendandi on Unsplash

Bommene på Lepsøybrua har stengt Nordøyene ute – eventuelt inne – alt etter hvordan man ser på det. Haram Venstre mener vi ikke kan forvente at nordøyingene skal betale over 250 kr for å besøke bestemor på sykehjemmet i Brattvåg. Haram Venstre mener derfor at Haram kommune må skape en egen komplett omsorgstrapp for øyene.

Haram Venstre vet at den økonomiske virkeligheten til nye Haram kommune blir knalltøff. For de som finleser Haram Venstres program vil de se at vi ikke lover gull og grønne skoger, selv på øyene, men at vi har et knallhardt søkelys på strukturendringer for å bruke de begrensede midlene vi har bedre, mer effektivt og til innbyggernes beste.

Omsorgstrappa, også kalt «tiltakskjeden», beskriver de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Omsorgstrappas tankegang er LEON-prinsippet, som er et grunnsprinsipp i det norske helsevesenet som betyr at man skal få nødvendig hjelp på Laveste Effektive OmsorgsNivå. Det kan med enklere ord forklares gjennom at gir den rette omsorgshjelpen på laveste mulige tjenestenivå.

Dermed er det flere ting som må på plass på Nordøyene. For det første vil Haram Venstre vil Haram kommune skal bygge 20 seniorboliger slik at eldre kan få den oppfølgingen de trenger og ønsker av helsepersonell som er tilgjengelige 24/7. Mange eldre bor alene i hus. Kan disse få kjøpt eller leid seg praktiske leiligheter vil det som en gunstig bieffekt frigjøres hus til nyetablerte familier på øyene.

For det andre ønsker Haram Venstre å flytte én av avdelingene på Brattvåg sykehjem ut til øyene slik at øyene får egne sykehjemsplasser. Pr i dag er det faktisk flere sykehjemsplasser enn det er behov for på fastlandet, så dette vil ikke gå utover tjenestene der.

Haram Venstre mener Haram kommune må jobbe for et fortsatt tett og godt samarbeid med Ålesund kommune slik at alle Nordøyene, inklusive gamle Sandøy kommune, til sammen skaper et fullverdig tilbud på utsiden av bommene. Haram Venstre vil dermed la Fjørtoftas befolkning bestemme selv om de skal beholde sine nærtjenester, som skole og eldreomsorg, levert fra Steinshamn dersom de ønsker det.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Haram Venstre