Haram Høyre på ville veier i Badeland-saken

Ekspertene er ikke i tvil: en eventuell ny svømmehall bør blir lagt i forbindelse med nye Eidet skule på Eidet. , Foto: Haram kommune/SE Arkitekter

Haram Høyre står på sitt og skal ha sitt Badeland nede i Brattvåg sentrum. Vi i Haram Venstre får i avisene passet påskrevet fordi vi vil ha den eventuelle svømmehallen på Eidet. Ekspertene i OPV Consulting AS er derimot ikke i tvil: En svømmehall bør ligger på Eidet – ikke i Brattvåg.

OPV Consulting har i en rapport til Ålesund kommune datert 15.02.2021 følgende argumenter for å legge svømmehallen på Eidet:

  • Det er ingen tvil om at det er store kostnader å spare på å planlegge, bygge og drifte en svømmehall inntil Eidet skole, framfor å bygge et selvstendig frittstående bygg for en ny svømmehall. En slik løsning vil bety 15 km transport fra Brattvåg og ca. 10 km fra Skodje til en ny svømmehall som har kapasitet til å dekke alle skolenes behov. Anlegget vil dessuten ivareta et lokalt folkehelsetilbud i større grad.
  • Brattvåg har en ulempe ved at det ligger et godt stykke unna hovedferdselsårene. Ved å velge Eidet framfor Brattvåg, vil det trolig trekke 5-10.000 flere brukere årlig etter som det blir mer sentralt for befolkningen i Skodje og Sjøholt i forhold til Moa som alternativ. Det vil dessuten tiltrekke seg noen fra Vestnes. I tillegg løses skolesvømmingen for skolene i Skodje.
  • Byggekostnader for badeanlegget i Brattvågen har tidligere vært omtalt i analyserapporten fra 2017 med en antatt prosjektkostnad på ca. 162 mill. Utviklingen av badeanlegget med vedtatt byggeprogram, innhold og tegning dater den 12.06.20, gir en sikrere estimering av byggekostnadene. Kalkylen i vedtatt byggeprogram for anlegget i Brattvåg ligger på 203 mill. inkl. mva. og vil gi et årlig driftsunderskudd på 12,5 mill. kroner (Pr. mars 2021)
  • Tomten mellom Brattvåggata og Strandgata har store utfordringer med høydeforskjellen mellom de to gatene. Det fordyrer utbyggingene til universell utforming i forhold til en flatere tomt.

OPV Consulting gjentar flere ganger at det blir dyrere å bygge og drifte flere små opplæringsbasseng knyttet til skolene rundt forbi, enn å satse på det prosjekterte anlegget som en del av et nytt skoleanlegg for Vatne. Der, skriver OPV Consulting, er det mulig å ta ut betydelige synergier både på investeringer og senere drift.

Haram Venstre er ikke i tvil: En eventuell svømmehall skal ligge på Eidet.

 

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Haram Venstre