Barnehager – trivsel, mestring, trygghet

Trivsel, mestring og trygghet
 • Mer fokus på friluftsaktivitet i barnehagene
 • God samhandling mellom kommunale støttefunksjoner og familien
 • Øke antall voksne per barn i barnahagene

 

Grunnlaget for god læring og mestring i skolen legges i barnehagen. Barnehagen er stedet der gode samfunnsborgere skapes. Venstre vil satse på barnehagene og ønsker barnehager med et godt pedagogisk tilbud hvor barnas behov og utvikling står i fokus.

 

 • Rett til barnehageplass etter foreldrepermisjon
 • Gode overganger mellom barnehage og grunnskole
 • Ansatte i barnehagene skal ha relevant utdanning
 • Gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring
 • God hjelp så tidlig som mulig av folk med riktig kompetanse
 • Én barnehage med fleksibel åpningstid
 • Mangfold i type barnehager, både offentlige og private
 • Flere menn i barnehagesektoren