Til innhold
De tre øverste på lista vår i 2023 er Torgrim Hallem, Hanne Sterten, Odd Gunnar Sorte.

Våre hovedsaker 2023

 • Skole - bygge laget rundt eleven

  ✔ Læreren skal ha tid til å være lærer
  ✔ Balanse mellom bøker og skjermbruk i skolen
  ✔ Et likeverdig skoletilbud i alle kommunedeler

 • Barnehage - trivsel, mestring, trygghet

  ✔ Mer fokus på friluftsaktivitet i barnehagene
  ✔ God samhandling mellom kommunale støttefunksjoner og familien
  ✔ Øke antall voksne per barn i barnehagene

 • Helse og omsorg - verdighet i alle livets faser

  ✔ Mer menneskelig kontakt i eldreomsorgen der verdighet og trygghet blir ivaretatt
  ✔ Flere lærlingplasser og praksiskandidater ved sykehjem og institusjoner
  ✔ Samspill mellom private og offentlige enheter i eldreomsorgen

 • Kultur og idrett - en meningsfull fritid

  ✔ Gratis arealleie for alle barn og unge i organisert idrett og kultur
  ✔ Mer støtte til kulturskolen og lavere elevpriser
  ✔ Kommunal støtte for å sikre drift av Bua

 • Næring - verdiskaping i privat sektor

  ✔ Nei til eiendomsskatt på private boliger, verker og bruk
  ✔ Etablere et kommunalt drevet selskap for bedre samarbeid mellom næring, huseiere og kommune
  ✔ Stjørdal skal være en næringsvennlig kommune

 • Nærmiljø og friluftsliv - livskvalitet og naturmangfold

  ✔ Etablere et godt kollektivtilbud i Stjørdal sentrum, og mellom sentrum og bygdesentrene i Lånke, Hegra og Skatval
  ✔ Ha et aktivt forhold til ivaretakelsen av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva
  ✔ Grønn strek skal opprettholdes som byggegrense rundt sentrum

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk