Næring – verdiskaping i privat sektor

Norge kan bli en verdensleder på grønn teknologi og grønne bærekraftige forretningsmodeller. For at det skal skje må det offentlige spille på lag med næringslivet. Sammen får vi til en grønn framtid., Foto: iStock
 • Nei til eiendomsskatt på private boliger, verker og bruk
 • Etablere et kommunalt drevet selskap for bedre samarbeid mellom næring, huseiere og kommune
 • Stjørdal skal være en næringsvennlig kommune

 

Venstre er et næringsparti som vil legge til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser i kommunen også innenfor private virksomheter. Vi vil arbeide for en kommune som oppleves serviceinnstilt, forutsigbar, og attraktiv for alle næringsdrivende. Venstre vil legge til rette for næringsområder for handel i størst mulig grad i og rundt eksisterende sentrum.

 

 • Utvikle Tangen og Gevingåsen næringsområde
 • Legge til rette for teknologibedrifter
 • Innføre et felles og overordnet parkeringssystem i sentrum
 • Det skal legges til rette for etablering av kontorlokaler med høy utnyttelse
 • Tilrettelegge for grønne næringer
 • Grønt fokus i kommunens næringsfond
 • Lage en arealplan for næringsvirksomhet
 • Satse på reiseliv og opplevelsesbasert ferie og fritid
 • Utvikle sentrum til et område for boliger, handel og annen næring
 • Godt vedlikehold av kommunale veier og asfaltering der det er nødvendig