Stortinget støttet Venstre: Regjeringen overkjøres og må avslutte jobb-boikotten av byer utenfor Oslo

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo
Med knappest mulig flertall vedtok Stortinget i dag å stoppe regjeringens flytting av statlige arbeidsplasser ut fra andre store byer enn Oslo. – Fornuften seiret til slutt! , jubler Venstres Alfred Bjørlo (Foto: Helle Frogner)

Med knappest mulig flertall vedtok Stortinget i dag å stoppe regjeringens flytting av statlige arbeidsplasser ut fra andre store byer enn Oslo. – Fornuften seiret til slutt! Nå kan by og land dra sammen på Sørlandet, Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge igjen i stedet for å bli spilt opp mot hverandre, jubler Venstres Alfred Bjørlo, som sto bak forslaget sammen med Venstre-representantene Ane Breivik og Andre N. Skjelstad.

Stortinget vil be regjeringen i retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser om ikke å sidestille større byer og byområder på Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge med Oslo når det gjelder hvor nye og omlokaliserte statlige arbeidsplasser og virksomheter skal lokaliseres. Det betyr at Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik må slutte med å si nei til utflytting til eller ny statlig virksomhet i større byer i Norge utenfor Oslo-regionen.

Vedtaket skjer på bakgrunn av et representantforslag fra Venstre, som fikk støtte av alle opposisjonspartiene på Stortinget unntatt Rødt (dvs Venstre, Høyre, Frp, SV, Krf, Mdg og Pasientfokus).

– Venstre mener Sigbjørn Gjelsviks nye praksis har vært et total forvrengt forsøk på distriktspolitikk fra regjeringen.

Alfred Bjørlo

– Venstre mener Sigbjørn Gjelsviks nye praksis har vært et total forvrengt forsøk på distriktspolitikk fra regjeringen. Det er svært stor forskjell på opphopningen av statlige etater og organ i Oslo og de andre byene som nå har vært satt i samme fy-kategori når det gjelder lokalisering av nye og omlokaliserte statlige virksomheter, sier Bjørlo.

– Byer som Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø er tvert imot viktige regionale motorer for hele fylket/landsdelen de ligger i. Uten at disse byene får utvikle seg, er det i praksis umulig å skape sterke regioner på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som kan være attraktive og konkurransedyktige med Oslo-regionen i framtida.

– Bergen, Trondheim og andre større byer i andre landsdeler er også naturlege steder for større etableringer som det ellers er vanskelig å flytte ut av Oslo. Et godt eksempel på det er utflyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen under H/V/Krf-regjeringen i 2004. En slik etablering hadde ikke vært mulig med den nye politikken for lokalisering av statlige arbeidsplasser som Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik nå har innført uten forutgående debatt eller prosess, sier Bjørlo.

Bakgrunn:

  • Regjeringen Solberg etablerte i 2019 retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser som slo fast at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo-området, for å sikre en fordeling av statlige arbeidsplasser som medvirker til å utvikle sterke arbeidsmarkeder i alle deler av landet.
  • Regjeringen Støre endret nylig disse retningslinjene slik at nye og omlokaliserte statlige virksomheter nå heller ikke skal lokaliseres til andre større byer i andre landsdeler, som eksempelvis Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø eller Kristiansand.