Lone Klein, 4. kandidat på Venstres kommunevalgliste

Lone Klein er skuespiller, dramatiker og teaterpedagog. Hun driver teaterkompaniet Luna Teater, som turnérer i Den Kulturelle Skolesekken. Lone har også akademisk utdannelse, som hun nylig supplerte med et emne i naturvitenskap, etikk og miljøfilosofi. Lone har bodd på Nesodden i 20 år og har hele tiden vært aktiv i nærmiljøet, blant annet for Fjordvangen Velhus. Hun setter enorm stor pris på naturen her på Nesodden. Skog, fjord og rikt dyreliv rett utafor døra, samtidig med nærhet til byen, er helt unikt og fantastisk. Det er noe Lone vil kjempe for å bevare. Hun vokste opp på Nesøya, der det nå er så utbygget, at nesten bare Nesøyskogen naturreservat står igjen. Fuglekvitteret utafor barndomshjemmet er borte. Hennes farfar, Alf Klein, var kommunepolitiker i Asker og også han hadde naturvern blant sine hjertesaker. Lones andre hjertesak er kulturliv. Nesodden er visstnok den kommunen med høyest kunstnertetthet. Det mener Lone vi burde være mer bevisst i politikk og prioriteringer. Vi har en stor ubrukt ressurs, som blir stemoderlig behandlet.

Kommunevalgprogram Nesodden Venstre 2023-2027