Til innhold
Fra venstre: Martin Apenes (ordførerkandidat), Even Hustad (2.kandidat), Randi Aaagaard (3.kandidat) og Lone Klein (4.kandidat), Foto: Stephen Hutton

Grønne og levende lokalsamfunn

Nesodden Venstre

Nesodden trenger en politikk som begeistrer og som utløser halvøyas potensial. Med Norges fineste beliggenhet og en ressurssterk befolkning må vi tørre å ha ambisjoner.

Nesodden skal være landets beste sted å bo og vokse opp. Vår visjon er et landsbymiljø der alle bidrar til en god hverdag for alle. Venstre vil ha Norges beste skole som lærerne er stolte av, og som elevene gleder seg til å gå på.

Vi vil motvirke rus blant ungdom og forbedre helsetilbudet til barn og unge.

Vi vil at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo der de har det best.

Nesodden skal øke kunnskapen om våre naturverdier, og skal arbeide for et god areal- og naturregnskap. Vi skal begrense skade på verdifull natur i nye arealendringer i kommunen ved gode prosesser, involvering av innbyggere og verdsetting og prioritering av de viktigste naturverdiene. Nesodden skal være en grønn miljøkommune som belønner klimavennlig atferd og som etterlever FNs 17 bærekraftmål.

Nesodden skal være en næringsvennlig og serviceinnstilt kommune, på lag med innbyggerne.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk