En kreativ by som skaper verdier og arbeidsplasser

I Venstre tror vi på skaperkraften i enkeltmennesker og bedrifter.

Per-Arne Hvidsten Larsen, finansbyråd og 1. kandidat for Bergen Venstre.

Vi vil ha en by der det er lett å starte egen bedrift og enklere å drive både små og store virksomheter. Kommunens jobb er ikke å velge vinnere, men å sørge for god infrastruktur, støtte opp om kreative ideer og sikre tilgang til kompetent arbeidskraft.

Venstre vil ha en mangfoldig kulturby der vi legger til rette for hele bredden i kulturlivet, fra
barne-, ungdoms- og amatørkultur til kunst i verdensklasse.

Vi vil stimulere til en lønnsom
kulturnæring og sikre at alle kulturinstitusjoner skal være frie for politisk styring og kontroll.

Bergen skal være en attraktiv by for studenter og forskere fra hele landet og fra resten av
verden.

Kommunen skal ha et godt samarbeid med byens studiesteder og bidra til samarbeid mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet.

Bergen har alltid rettet blikket utover. Vi skal være Norges mest internasjonale by. Venstre vil
styrke samarbeidet med byer og regioner i Europa for å utveksle gode ideer og sikre at
bedrifter og virksomheter enkelt kan trekke til seg arbeidskraft utenfra.