Høyere lønn til lærerne på Nesodden!

Den sikreste måten en lærer i Nesoddskolen kan få høyere lønn er å søke arbeid i en av nabokommunene. En kontaktlærer som er adjunkt med tilleggsutdannelse og fem års ansiennitet får 63 000 kroner mer i Nordre Follo enn på Nesodden, viser en kartlegging Utdanningsforbundet har gjort. Oslo ligger på samme nivå eller høyere. Kun Frogn, av Follo-kommunene er på nivå med Nesodden. Asker og Bærum ligger hhv 45 000 og 55 000 høyere.

Joda, vi er en fattig kommune og nøkterne når det kommer til pengebruk. Men å spare penger på lærerlønningene er en dårlig investering.

Å bli landets beste skole der elever og lærere trives i dag og gleder seg til i morgen er innen rekkevidde. Men da må vi også tiltrekke oss de beste lærerne. Lærere som klarer å lære bort matte og engelsk, men viktigst: Lærere som gleder seg over å få med alle på laget og fyller klasserommene med lærelyst, motivasjon og vennskap.

Det er ikke sikkert de beste lærerne motiveres av lønn, men det er sannsynlig at de ser på lønnen som en viktig anerkjennelse av den jobben de gjør. For hvordan skal vi tolke at Nesodden ligger bak nabokommunene? Hvordan kan vi begrunne at de som tilbringer så mye tid med Nesoddbarna ikke verdsettes like mye som de som tilbringer tid med Bærumbarna.

Noen vil nok si at politikere ikke skal blande seg i lønnsdannelsen. I Venstre tenker vi tvert om. Som folkevalgte er vi nødt til å forsikre oss om at vi er en attraktiv arbeidsgiver og at våre ansatte får lønn som fortjent. Andre vil si at alle ansatte i kommunen bør ha konkurransedyktig lønn. Når vi tar tak i lærerne nå er det fordi vi er overrasket over de store lønnsforskjellene mellom kommuner det er sykkelavstand til. Gjelder dette andre yrkesgrupper også må vi ta tak i det. Noen vil igjen si at Nesodden har mye å bruke pengene på. Ja; det er helt rett. Derfor må vi prioritere, og Venstre vil peke på at gode lærere er en av de viktigste innsatsfaktorene for at barn og unge har et godt liv med god læring.

Nesodden Venstre kommer til å jobbe for lik lønn uansett om arbeidsgiver er Nesodden eller Nordre Follo.