Bybane til Åsane- vedtatt!

(Fra venstre til høyre: finansbyråd Per-Arne Larsen, bystyrerepresentant Heine Johansen, byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Fjeldstad, bystyrerepresentant Grete Line Simonsen, gruppeleder Erlend Horn, politiske rådgivere for Ingrid, August Simonsen og Ole Martini. )

I dag har et flertall i bystyret stemt for å få bybanen til Åsane!

Ingen sak har har preget Bergenspolitikken mer de ti siste årene. Det har vært en lang reise med mye engasjement og sterke følelse om traseer. Ikke bare om bryggen, men også de andre delstrekningene.

For Venstre er bybanen så uendelig mye mer enn en transportetappe fra sentrum til Åsane- dette er et stort byutviklingsprosjekt som vi kan være utrolig stolt av å ha vært med på.

Venstre har vært for bybanen siden begynnelsen. Vi har stått fjellstøtt på at dette er et løft som byen trenger, og Åsane fortjener. Bybanen skal legge premisser for byutviklingen langs hele traseen for generasjoner som kommer etter oss. Bybanen er det desidert viktigste klimatiltaket vi har, den bygger by og gjør områder attraktive. Det blir krevende når den utbygges, og dette må vi ta på alvor for de som blir berørt. Men når bybanen er ferdig vil byen vår bli en bedre by.

Å vedta ambisiøse planer må til hvis verden skal gå fremover. For hvis vi ikke tar de store løftene så skjer det ingen utvikling – se bare hva vi har fått til Flesland og Fyllingsdalen! Vi må vise kommende generasjoner at vi gjorde noe riktig i 2023.

Fremtiden for bybanen vil avhenge av finansiering: Enn så lenge er over 20 kroner investert langs banen for hver krone det kostet å bygge bybanens linje 1. Tidligere beregninger viser at minst 30 milliarder vil bli investert langs bybanen til Åsane. Bybanen til Åsane vil føre til en helt eventyrlig by transformasjon i bydelen. Åsane vil bli mer attraktivt både som bosted og for å etablere nye bedrifter. Uansett hva man mener om bybanens vei til Bergens nordlige bydel, så trenger Bergen bybanen.

Uten reguleringsplanen skjer det ingenting, og reguleringsplanen ble vedtatt i dag. Dette er en seier Venstre har kjempet for i mange år. Gratulerer med dagen!