Styret i Levanger Venstre

Levanger Venstres styre består av:

Leder: Vidar Kjesbu

Telefon: 992 10 505
Epost: [email protected]

 

Styremedlem: Oddgeir Hagen

Styremedlem: Velaug Brenne Leira

Styremedlem: Arild Bye

Styremedlem: Karl Meinert Buchholdt