Venstre vil stoppe flyttingen av Kreftregisteret

Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo., Helle Frogner

– Det er uforståelig at regjeringen vil flytte Kreftregisteret bort fra sykehusene og over i det statlige byråkratiet. Venstre støtter opprøret som nå er på gang i helse- og forsknings-Norge mot flyttingen. Vi krever at beslutningen utsettes til det er gjennomført en konsekvensutredning og fagmiljøene innenfor kreft er tatt med på råd.

Det sier Venstres helsepolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, i en kommentar til forslaget i Revidert Nasjonalbudsjett om å flytte Kreftregisteret. Venstre har løftet saken til Helseministeren gjennom et skriftlig spørsmål, se Skriftlig spørsmål – stortinget.no og vil i RNB foreslå å utsette flyttingen.

Kreftregisteret samler inn data og lager statistikk om kreftforekomst i Norge, og har utstrakt forskningsaktivitet. Kreftregisteret ble etablert helt tilbake i 1951, og er et av verdens eldste og mest omfattende av sitt slag. Kreftregisteret har blant annet ansvar for Mammografiprogrammet, Livmorhalsprogrammet og Tarmscreeningprogrammet, som har til hensikt å forebygge død ved å oppdage kreftsykdom eller forstadier til kreft så tidlig som mulig.

Forslaget i RNB om å flytte Kreftregisteret har skapt opprør i medisinske fagmiljø generelt og miljø som arbeider med kreftforskning spesielt. Ledelsen i Kreftregisteret har varslet om mulige konsekvenser, og at de ikke er involvert. Tillitsvalgte fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tekna, Forskerforbundet og NITO advarer på det sterkeste mot flyttingen. Det samme gjør kreftlegene i Norsk Onkologisk forening og Kreftforeningen. Det danske Kreftregisteret har sendt brev til HOD der de advarer sterkt etter egne erfaringer med en lignende flytting. IARC (International Agency for Research on Cancer) har også sendt brev til HOD og advart mot forslaget.

Se mer på Kreftregisteret bekymret over foreslått omorganisering.

 

Foto av Alfred Bjørlo, Alfred Bjørlo | Flickr