Vi tar Finnmark framover

Finnmark har store muligheter til vekst og utvikling fremover. For å få dette til må en ta en del viktige politiske grep. Tiltakene handler om bolyst, trygghet og sikkerhet for den enkelte person og familie.

De grepene som det haster med å få iverksatt er følgende:

  1. Melkøya må ikke elektrifiseres med strøm fra land.
  2. Vi må gi alle elever en god skole.
  3. Det må være nærhet til gode helsetjenester.
  4. Vi må sikre bedre vern av uberørt natur.

 

Melkøya må ikke elektrifiseres med strøm fra land.

Equinor har fått reservert kraft til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Dette medfører at bedrifter som ønsker å igangsette næringsvirksomhet som krever mye strøm får nei til slike etableringer. Slik kan vi ikke ha det. Vi er nødt til ha kraft tilgjengelig for bedrifter som ønsker å etablere fremtidens arbeidsplasser. Uten kraft vil vi ikke få etablert fremtidens arbeidsplasser. Dette kan vi ikke tillate. Finnmark trenger nye arbeidsplasser. Vi sier derfor et klart nei til elektrifisering av gassanlegget med strøm fra land. I dag finnes det en godt alternativ som er å fortsette å produsere strøm ved dagens gassanlegg, og fange fjerne utslippet ved karbonfangst og lagring.

Vi må gi alle elever en god skole.

Vi er nødt til å å legge til rette for at elevene skal ha en god skole. Vi mener en god skole også inkluderer at en har en skole i sitt nærmiljø. Vi vil derfor at en bygger opp om, og utvider LOSA tilbudet, ved de små stedene i Finnmark, slik at elevene kan bo hjemme lengst mulig hvis de ønsker det. Vi må også prøve ut nye løsninger som å etablere 1-13 skole i de minste kommunene.

Det må være nærhet til gode helsetjenester.

Å ha trygghet i hverdagen er viktig for at folk skal få bolyst og ønske å bo i Finnmark. Vi har så store avstander i Finnmark at vi er nødt til å få bygd et tredje sykehus lokalisert til Alta. Det kan ikke være slik at vi driver unødvendig transport av pasienter til sykehus. Tilbudet må bygges opp der folk bor. I tillegg må sykestuene i de kommunene som ikke har sykehus styrkes med mer personell, bedre kompetanse og bedre utstyr. Vi må også styrke ambulansetjenesten slik at tjenesten er tilgjengelig og samtidighetskonflikter unngås. Transport til og fra sykehus inngår også i begrepet gode helsetjenester. Vi kan ikke fortsette å la pasienter måtte vente opptil 12 timer på flyplassen i Tromsø når det samtidig går fly hjem mye tidligere.

 

Vi må sikre bedre vern av uberørt natur.

Finnmark har i dag uberørt natur som det blir mindre og mindre av i Norge. Vi er nødt til å ta vare på den uberørte naturen som er igjen i Norge. Vi kan derfor ikke tillate at en f.eks bygger et vindkraftanlegg på Laksefjordvidda (Rastigaisa).