Bli kjent med Trine Noodt

Det gode liv i sin fødeby Vadsø., Foto: Trine Noodt

Trine er 53 år og er utdannet illustratør fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har tre voksne barn som fikk oppveksten sin i den lille bygda Kviby, før de flyttet til Alta, hvor Trine fremdeles er bosatt. Trine jobber med å lage bilder til barne- og lesebøker, og har vært engasjert som lokalpolitiker i over 20 år.

LEVE DET GODE LIV I FINNMARK

Det politiske engasjementet startet med et brak da hun som ung og idealistisk småbarnsmamma, flyttet ut til Kviby, hvor ungene begynte på skolen og i barnehagen.

Trine satte straks i gang å bygge opp sitt eget kunstnerateliér, og hun så frem til å gi familien sin en trygg og god tilværelse.

Like etter ble barneskolen foreslått lagt ned, og Trines engasjement for bygda, for skolen og kampen for at det gode liv leves ulikt var i gang.

Det gode liv i Kvibyfjæra.

UNGE OG BOSETTING

-Vi trenger at flere unge bosetter seg i Finnmark, og ser en fremtid for seg og sine her.

Da må vi gjøre det enklere å skaffe seg sin første bolig, og hjelpe de som ikke får lån i ordinær bank.

I dag er det alt for strenge krav til egenkapital for førstegangsetablerere, og dokumentavgiften gjør også terskelen for høy for alt for mange.

Vi må gjøre det lett og attraktiv å bosette seg i Finnmark.

HELSE OG FØDEAVDELING

Trine er også sterkt engasjert i helsepolitikk, med et hjerte som brenner for et likeverdig føde- og akuttilbud til fylkets største by:Alta.

-Skal unge få lyst til å arbeide her og stifte familie, er et av de store spørsmålene de stiller seg om de får et trygt og godt føde-og akuttilbud. Svaret på det er både ja og nei – de helsetjenestene som utføres er gode, men vi har ikke et godt nok akuttilbud for innbyggerne i fylkets største by, og det er virkelig ikke akseptabelt at byen med desidert flest fødsler, ikke har en fødeavdeling, når vi vet hvilke avstander og værforhold vi lever med i Finnmark.

MILJØ OG OMSTILLING

Det nytter å engasjere seg. Finnmark har idag godt utbygd nettverk av ladestasjoner for el-biler, noe som kom istand etter et sterkt engasjement fra Venstre lokalt i Finnmark.

Det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg, og det skal være mulig for alle, uansett økonomi og bosted, å ta del i det grønne skiftet. – dette kommer Venstre til å fortsette å kjempe for, og bedriftene i Finnmark er flinke til omstilling og til å ta i bruk ny teknologi.

Det gode liv på fjellet

NOEN FAKTA OM TRINE

  • 53 år
  • Opprinnelig fra Vadsø
  • Bor i Alta
  • Utdannet illustratør ved Kunsthøgskolen i Bergen
  • Glad i familien og turer med campingvogna
  • Jobber deltid på sykehjem
  • Brennende engasjert i lokalmiljøet og den enkeltes rett til selv å bestemme hva det gode liv er.

Trine har vært kommunestyrerepresentant i Alta siden 2003.

Det gode liv i spikerteltet.