Haram Venstre ønsker et «Campus Søvika»

Venstre vil ha grøn pakke for næringslivet
Venstre vil ha grøn pakke for næringslivet, Foto: Vard Søvika

47% av arbeidsplassene i Haram kommune er i industrien. Haramsbedriftene skriker etter fagfolk, og fagmiljøene – som har vært Harams store styrke – er i ferd med å gå i oppløsning. Dette må vi gjøre noe med.

Haram Venstre mener medisinen er å opprette et samarbeid mellom NTNU, Fagskolene, Haram kommune og aktører i næringslivet lokalt, hvor vi bygger opp en campus i Søvika med et felles laboratorium som kan brukes av både næringslivet, studenter og skoleelver. Her skal det skapes nye løsninger innen tema som robotikk, automasjon, elkraft, bygg- og helseteknologi.

En slik campus vil skape en unik kontakt mellom akademia og arbeidsliv, og gi begge parter muligheter til nyskapning de ellers ikke ville greid å finansiere hver for seg. Haram Venstre har troen på at et slikt Campus Søvika vil skape en ny giv for hele regionen når det gjelder teknologisk innovasjon.

Målet for Harm Venstre er at et slikt Campus Søvika skal:

  • Skape et mer attraktivt utdanningsmiljø for skoleelever og studenter
  • Støtte utvikling, verdiskapning og arbeidsplasser der bedriftene er lokalisert i regionen
  • Samarbeide om relevant teknologiutdanning og FoU
  • Tilby et tilbud for hele fylket.
Hamnsundsambandet vil knytte Ålesund nærmere den verdensledende industrien i Søvika og et Campus Søvika vil derfor være ideelt også for studenter og nærlingsliv i Ålesund.

Gjennom å tilby topp moderne utstyr i et attraktivt miljø vil vi kunne trekke til oss skoleelever, studenter og næringsliv. For alle brukergruppene vil man med et slikt Campus Søvika tilby det beste innen utstyr og dermed kunne henge med i den faglige utviklinga. Det å ha et oppdatert utstyr er en utfordring for mange mindre bedrifter, da er det smart å kunne dele på det utstyret man har. For eksempel har både universitetet, Fagskolen og Haram videregående skole behov for en stadig utvikling og etablering av lab-funksjoner innen mange områder. Det kan være robot-lab, elkraft-lab, høyspent-lab, produksjons- og prototype-lab.

Campus Søvika kan være en regional arena for innovasjon og nyskaping. Her vil både studenter og næringsliv møte et miljø som ligger til rette for innovasjon, både gjennom fysisk miljø og teoretisk kompetanse. Et Campus Søvika vil dermed være et nav der næringslivet har et miljø for å utvikle seg kommersielt på tvers av bedrifter i kontakt med kunnskapsmiljøene.

Det er med kunnskap og innovasjon vi skal møte fremtiden utfordringer. Et Campus Søvika vil skape en møteplass for skoleelever, studenter og næringsliv. Det er i møte mellom mennesker innovasjon skjer.

Haram Venstre ønsker å skapet et slikt Campus Søvika for å legge til rette for en vinn-vinn-situasjon i møtet mellom akademia og næring. Skoleelevene ved HVS og Studentene ved NTNU og Fagskolen vil få verdifulle kontakter innen ulike næringer, få tilgang på interessante oppgaver og få skape andre typer samarbeid. Ikke minst vil næringslivet få en unik sjanse til å knytte til seg sårt tiltrengt fremtidig arbeidskraft.

Campus Søvika vil bringe Harams- og Sunnmørsbedriftene opp i front og inn i fremtiden.