Uttalelse: Et trygt og inkluderende samfunn for alle

Foto: iStock

Vi er kommet til juni måned og vi markerer den internasjonale Pride-måneden. Juni er en måned som byr opp til fest av kjærlighet for alle mennesker uavhengig av kjønn, tro, identitet eller seksualitet. Men slik er det ikke for alle i år

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 18. juni 2023

Den 25. juni 2022 ble Norge nok en gang rammet av terror. Denne gangen var det et angrep på det skeive miljøet. I tiden etter angrepet har mange skeive kjent på en utrygghet. Norge skal være et samfunn for alle mennesker, uansett hvem de er eller hvem de er elsker. Venstre skal derfor jobbe for at Norge blir et trygt samfunn å leve i for alle skeive.

I tiden etter 25. juni har politiets håndtering av terroren blitt satt i et kritisk søkelys, og politiet og PSTs håndtering er godt oppsummert av utvalget som har gått gjennom denne hendelsen. Tilliten det skeive miljøet har til politiet er svekket. Undersøkelser gjort av politiet høsten 2022 viser at 30% av skeive har svært lav eller ganske lav tillit til politiet, og av 40% som har vært utsatt for hatkriminalitet eller vold, anmelder kun 8%. Slik kan det ikke fortsette. Samarbeidet mellom politiet og det skeive miljøet må styrkes. Et tettere samarbeid mellom de skeive organisasjonene og politiet må på plass, og Venstre ønsker skolering av ledere i politiet om skeiv tematikk. Med et politi som viser at de tar de skeive på alvor, kan vi øke tilliten og få til at flere til å oppsøke hjelp hos politiet.

Tryggheten til skeive kommer ikke bare av arbeidet politiet gjør, men arbeidet som gjøres med å bedre den psykiske helsen blant skeive. SSBs livskvalitetsundersøkelse fra 2020 viser at 36% av homofile, lesbiske og bifile melder om symptomer på psykiske plager, sammenlignet med 18% av befolkningen ellers. Tall fra Bufdir viser at mange nordmenn har negative holdninger til transpersoner og ikke-binære, og at halvparten av norske transpersoner har opplevd trakassering.

Å oppleve aksept og anerkjennelse er viktig for å fremme helse, livskvalitet og trygghet. For å fremme psykisk helse, er vi avhengig av tidlig innsats på dette feltet i barnas oppvekstmiljø i barnehage og skole. Når man søker hjelp er det avgjørende at de man møter har kunnskap og kompetanse til å møte og ivareta alle, uavhengig av kjønn og seksualitet.

For å sikre god kompetanse i tjenestene som møter barne, unge og voksne ønsker Venstre å tilby kurs som Rosa kompetanse til ansatte som jobber i barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester slik at disse er bedre rustet til å møte unge som føler at de faller utenfor grunnet normene knyttet til kjønn og seksualitet. Tidlig innsats på dette feltet vil skape trygghet for mange unge skeive.

Nå krever Rikshospitalet at alle tilbud innenfor kjønnsbekreftende behandling som ikke er deres eget, legges ned. Dette betyr at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) står i fare om å legges ned. Dette har lenge vært et sted for transpersoner å søke hjelp når de ikke føler de blir hørt eller trodd på ved Rikshospitalet. Skjer dette, vil vi risikere at den psykiske helsen blant skeive blir dårligere enn det den er. Dette godtar ikke Venstre. I lang tid har de skeive organisasjonene i Norge bedt om at den psykiske helsen til den skeive befolkningen blir tatt på alvor. Dette er noe vi i Venstre er helt enige i. Venstre vil derfor jobbe for penger i budsjettene til arbeid for skeives psykiske helse. Vi må bevare helsetilbud som HKS, ungdomstelefonen til Skeiv Ungdom og flere andre som har stått i frykt for nedleggelse den siste tiden. Det kan ikke være slik at de som allerede står svakt i samfunnet, skal stå i frykt for å miste enda mer.

Norge må derfor gå fram som et ledende eksempel på hvordan vi skaper et samfunn som alle mennesker, uansett hvem de er, kan føle seg sett og ivaretatt av politiet, har et godt helsetilbud både psykisk og fysisk, og hvor de kan være åpne om egen identitet på gaten, på jobb og i utelivet.

Venstre vil:

  • Jobbe for at politiet har mer kunnskap om det skeive miljøet.
  • Ha et kompetanseløft i ledelsen i politiet om skeiv tematikk.
  • Jobbe for å få flere ansatte i barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester skolert i kurs som Rosa kompetanse
  • Jobbe for et kompetanseløft ved alle helse- og omsorgsinstitusjoner om skeiv tematikk, spesielt for transpersoner.
  • Bevare tilbud over hele landet, slik som HKS, Ungdomstelefonen og lignende tilbud for å styrke arbeidet med psykisk helse blant den skeive befolkningen.
  • Styrke helsetilbudet til ikke-binære.
  • Bevilge penger til arbeid for psykisk helse blant skeive.
  • Gjennomføre en gransking av E-tjenesten, der samhandlingen mellom PST og E-tjenesten er en del av mandatet.