Karmøy Venstres valgprogram 2023-2027

Karmøy Venstre stiller i år til valg med et liberalt, grønt og inkluderende valgprogram. Ønsker du lære mer om vår politikk, les mer her.

Noen av våre prioriterte saker for perioden 2023 – 2027:

 • Gi høyere lønn til lærerne
 • Ha god og billig barnehage og SFO til alle barn, gratis for lavinntektsfamilier
 • Ha flere bussavganger og bedre kollektivtransport
 • Utvide 15-kroners buss til hele Karmøy
 • Barnehageopptak hele året
 • Nei til omkjøringsveien
 • Mer sykkel- og gangvei
 • Tryggere skoleveier
 • Verne om og tilrettelegge for friluftsområder
 • Gjennomføre et løft for rusomsorgen
 • En god og verdig eldreomsorg
 • Ha gode vilkår for frivillige lag og organisasjoner

Les hele vårt valgprogram

Her kan du lese hele Karmøy Venstres valgprogram 2023-2027