Arbeid og velferd

Kyr i Telemark.

Tinn Venstre vil:

  • Støtte opp om lærere som ønsker videreutdanning
  • Bidra til at små bedrifter skal få økonomisk støtte til å etablere og utvikle egen virksomhet.
  • Støtte opp om mer fleksible løsninger for personer som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe fulltid i kommunal sektor
  • Styrke tilbudet innen arbeidsinkludering, slik at personer med ulike utfordringer kan tilpasse seg det ordinære arbeidsliv.

forrige side | neste side