Helse og omsorg

Tinn Venstre vil:

  • Bidra til «Leve lenge livet» prosjektet, ved å gi en god eldreomsorg. Vi ønsker å beholde og utvikle tjenester kommunen tilbyr i dag.
  • Bidra til tiltak som gjør at eldre trygt kan bo hjemme lengst mulig.
  • Støtte opp om tiltak for demente og deres pårørende.
  • Ansette erfaringskonsulent i rus- og psykiatritjenesten.

forrige side | neste side