Miljø og infrastruktur

Rjukan

Tinn Venstre vil:

  • At FNs bærekraftmål skal inn i alle kommunale planer. Vi vil bidra til å bekjempe fattigdom, ulikheter og klimaendringer.
  • Være pådriver til å bygge gang- og sykkelvei mellom Atrå og Tinn Austbygd.
  • Bidra til å utbedre strekningen mellom Miland og Dale Bakhus.
  • Tilrettelegge for sykkelparkeringer i Rjukan sentrum.
  • Støtte tilskudd til distribuerte løsninger for energiproduksjon i private boliger nærings- og offentlig bygg.
  • Bidra til å utvikle miljø- og avfallsstasjoner.

forrige side | neste side