Næringslivsutvikling, samfunn og innovasjon

Atrå, utsikt fra Prestetinden

Tinn Venstre vil:

  • støtte opp om tiltak som fremmer «bo- og bli lyst».
  • støtte opp om at Tinn kommune har attraktivt næringsareal til disposisjon for små- og mellomstore bedrifter.
  • ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser, samtidig tilrettelegge for arbeidsinkludering.
  • Se på mulighetene med klimasmart byutvikling og fortetting med kvalitet.

forrige side | neste side