Derfor bør Indre Østfold bli en del av Akershus og ikke Østfold

Snart vil ikke Viken lenger være en realitet, og gamle Østfold fylke vil gjenoppstå. Det er mye fint med Østfold. Navnet klinger da godt, folkene er fine og vi har en særegen natur og kultur.

Vi er mange som er stolte av å kalle oss østfoldinger. Men som fylkeskommune så bør vi være ærlige på at Nedre Glomma-regionen hadde et hegemoni i dette fylket som vi i indre ikke ønsker tilbake.

Skal vi kjempe mot det, eller bør spørsmålet kanskje være hva vi skal kjempe for?

Ser vi bort fra identiteten så er det slik at de fleste av oss ser en annen vei for veldig mange formål. Svært mange jobber utenfor kommunen, og da drar vi til Follo og Oslo. Det er dit vi også drar for kulturelle opplevelser vi ikke får her hjemme. Og det er dit veien går. Toget går fortere enn noensinne, og bilveien er effektiv og sikker.

Indre Østfold Venstre mener vi bør sette fornuft foran følelser, og vi må se framover. Vi bør bli en del av Akershus og ikke Østfold. Da sitter vi igjen ved samme bord som de som bestemmer kollektivtilbud og prisene på dette. For næringsutvikling er det dette som er vår region, og vi mener tilbudet i videregående opplæring, barnevern, helsetjenester, idrett og kultur – og alt annet fylkeskommunen har ansvar for – vil bli bredere og bedre hvis vi heller jobber med tyngdekraften enn mot den. Også skal vi som vil fortsatt kalle oss for østfoldinger.