Når tilbudet er dyrt og dårlig, velger folk bilen

Margrethe Prahl Reusch, andrekandidat for Lillestrøm Venstre og tredjekandidat for Akershus Venstre, Foto: Lillestrøm Venstre

– Når tilbudet er både dyrt og dårlig, velger folk bilen. Det er ikke så vanskelig å forstå, sier Margrethe Prahl Reusch. Hun er andrekandidat for Lillestrøm Venstre og tredjekandidat for Akershus Venstre ved høstens valg.

Toget fra Fetsund til Lillestrøm tar bare 8 minutter. Bilen skal, i følge søk på internett, bruke 11 minutter på samme distanse. Men toget går bare én gang i timen (utenom rushen) og i tillegg koster det 66 kroner en vei. For den prisen kan du parkere nesten to timer utenfor Lillestrøm rådhus.

Skal vi løse trafikkutfordringene våre i og rundt Lillestrøm by, må flere reise kollektivt. Venstre tror at den eneste måten å få det til på, er å skape et bedre og billigere tilbud til deg som reiser. Dersom kollektivtilbudet er konkurransedyktig, vil mange flere kunne velge kollektivt i en hektisk hverdag.

Derfor går Venstre til valg på billigere og bedre kollektivtransport. Vi ønsker:
– én kollektivsone i hele Lillestrøm kommune
– bedre og mer helhetlig kollektivtilbud, der buss og tog korresponderer bedre enn i dag
– hyppigere avganger i mindre sentrale søk
– tog til Bjørkelangen

Vi vet at det er mulig å gi deg et bedre og billigere kollektivtilbud i Lillestrøm kommune. Det handler bare om vilje og prioritering.

En stemme på Venstre er en stemme på bedre og billigere kollektivtrafikk. Stem Venstre i år. Godt valg!