Slik vil Venstre skape et levende lokalsamfunn i Randaberg

– Venstre tar Randaberg framover. Vi kjemper for at innbyggerne skal ha frihet til å leve det livet de ønsker, samtidig som vi tar vare på hverandre og nature, forteller Ingve Lerang som er ordførerkandidat for Venstre i Randaberg, og nåværende kommunestyrerepresentant.

Ingve Lerang engasjerer seg i lokalpolitikken fordi han ønsker å være med å gjøre en forskjell og sikre en bærekraftig kommunal økonomi. Randabergs innbyggere skal ha kommunale tjenester av høy kvalitet.

I tillegg til ordførerkandidat Lerang, stiller også Olav Nybø som andrekandidat, og Sissel Oanæs Dahl som tredjekandidat

F.v. Ingve Lerang (ordførerkandidat), Sissel Oanæs Dahl (tredjekandidat) og Olav Nybø (andrekandidat)

Vi tar randabergskolen framover

Utdanning er nøkkelen for en skapende og bærekraftig framtid. Lerang trekker derfor frem skole som et av sine valgløfter.

– Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon. Vi skal ha en skole der alle elever opplever mestring, og jobbe for flere lærere, og et bedre lag rundt læreren, som blant annet assistenter og helsesykepleiere. Da får læreren tid til å være lærer og elevene opplever trygghet og mestring, sier Lerang.

De tre kandidatene fra Randaberg Venstre vil vurdere behov for total rehabilitering av den gamle delen av Harestad skole opp mot å gå videre med en nedskalert versjon av trinn to.

– Det er en selvfølge for Venstre at alle kommunens barn skal ha en trygg skole, med et godt og helsefremmende innemiljø og uteareal. Vi må derfor allerede nå begynne å se på hvordan vi sikrer det fremover, slik at vi ikke plutselig står i en situasjon hvor den gamle delen på Harestad blir stengt, og man plutselig må begynne å busse de yngste elevene på kryss og tvers i kommunen, fortsetter Lerang

Ut av den økonomiske hengemyra

Spørsmålet som da melder seg er hvordan skal Venstre få råd til dette? Er ikke kommunen i en situasjon som vanskeliggjør nye investeringer?
– Det er helt korrekt, svarer Lerang.

– Men vi i Venstre har en plan for å få kommunen ut av den økonomiske hengemyra. Vi brukte de tre første årene av inneværende periode i kommunestyret til å få innført et økonomistyringsreglement. Nå er det på tide å ta det i bruk. Stoppe alle unødvendige småinvesteringer som er «kjekt å ha» men som medfører økt låneopptak. Vi må konsentrere oss om kjerneoppgavene og få økonomien på fote igjen, slik at vi i fremtiden kan investere i nye ting vi trenger.

Olav Nybø, Randaberg Venstres andrekandidat nikker enig.

Vi står på for de svakeste blant oss

– Det er ikke bare i ny eller eventuelt rehabilitering av den gamle skolen kommunen trenger å bruke penger i fremtiden, sier Nybø.

Kommunen har også behov for flere sykehjemsplasser, og så må vi snart få ferdig boligene for de unge med utviklingshemming, som lenge har blitt lovet dette. Olav Nybø er allerede godt satt inn i denne tematikken, da han per i dag er representant i hovedutvalg for oppvekst og levekår. Han har i stor grad engasjert seg i saken om bruk av Vistestølen som sykehjem versus bolig for unge med utviklingshemminger.

– I den saken har Venstre vært tydelige hele tiden», sier Olav, og fortsetter: -Vi har hele tiden ment at vi har hatt behov for Vistestølen som sykehjem, selv om det er kommet et nytt flott bygg i sentrum. Når det lenge har vært varslet at det er behov for flere plasser var det helt håpløst av de andre partiene å legge ned dette. Heldigvis innså administrasjonen etter hvert – og etter at vi mange ganger har påpekt det – at det var fornuftig å beholde dette tilbudet.

Nybø lover at dersom det er noe han vil kjempe for videre i neste periode er det å få ferdig det foreldreinitierte bofelleskapet for unge med utviklingshemming og sikre nok sykehjemsplasser for de eldre. I tillegg vil Venstre la de eldre med utviklingshemming få bo der de bor i dag, så lenge de er i stand til det selv.

Miljø – Et rent Randaberg

Som ivrig syklist er det og en annen ting Olav Nybø er opptatt av. Nemlig all plasten som kommer på avveie for bygdas bønder.

– Det må være en bedre måte som sørger for at vi greier å samle inn mer av all plasten før den løses opp, flagrer rundt og forsøpler natur og til slutt ender i havet, sier Olav.

– Vi har fantastiske driftige bønder her i bygda, som er med på å beholde Randaberg som den grønne landsbyen. Vi i Venstre vil sørge for at markene fortsatt forblir grønne, både i planer og i det virkelige liv. Vi vil ha bøndene med oss for å finne gode løsninger på plastproblemene, fremholder han.

Naturen er viktig både for miljøet, men også for folkehelsen. Venstre vil stanse naturtapet i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av landbruksjord og de få naturområdene vi har. Slik at også generasjonene som kommer etter oss får nyte den flotte randargnaturen.

Vi heier på ungdommen

– La oss for all del ikke glemme ungdommen», skyter tredjekandidat Sissel Oanæs Dahl inn. Hun er ny på listen til Randaberg Venstre i år, i tillegg til å være en av initiativtakerne bak foreldreaksjonen på Harestad for å bevare skolen under skolestruktursaken. Oanæs Dahl brenner for bygdas barn og unge.

– Vi må sørge for et godt og variert tilbud til ungdommen – og ikke nødvendigvis at alle ting er så veldig voksenorganisert. I bygda finnes det mange gode tilbud innen blant annet idrett og kirke. Men vi trenger et tilbud de som ikke trives på de arenaene også. Tidligere hadde vi ungdomsklubber på alle skolene. At det nå tas initiativ til en ny ungdomsklubb, felles i sentrum for alle er veldig positivt. Det er viktig at ungdommene har en kjekk plass de kan være sammen på kveldene, fortsetter hun.

Avslutningsvis ønsker Ingve Lerang å ta frem noe som påvirker alle. Nemlig kollektivtransport.
– Uansett hvor i kommunen du bor skal det være mulig å reise kollektivt. Venstre vil jobbe for flere bussavganger og flere bysykler i kommunen slik det blir lettere for folk å la bilen stå. Samtidig vil vi beholde god parkeringsdekning i sentrum slik at handelen fortsatt kan gjøres lokalt på en enkel måte.»

Stem Venstre også i fylkesvalget

Lerang påpeker at det er viktig å stemme Venstre både i kommunen og fylket. Det er fylkeskommunen som har blant annet ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og veier. Alle disse områdene er viktige for innbyggernes hverdag.

Det er derfor viktig å huske på å stemme Venstre både i kommunevalget og fylkesvalget.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

– Venstre har spilt en viktig rolle for utviklingen av kollektivtilbudet i fylket vårt, og dette arbeidet vil være en viktig prioritet også i den kommende valgperioden, sier Lerang.

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle?
Da bør du stemme Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget. Godt valg!

Se hvem som stiller til valg for Venstre i Randaberg.

Les mer om hva vi vil jobbe for de neste fire årene her.

Bli med på laget!