Venstre tar Sola framover

Vi trenger utålmodige politikere som tar ansvar for de store utfordringene vi står overfor. I årene som kommer trenger vi politikere som fremmer nye løsninger som gir folk mer frihet, flere muligheter, bedre tjenester og som tar Sola framover. Derfor prioriterer Venstre skole, helse og omsorg, vern av natur, miljø og støtte til næringslivet.

Fra venstre: Bianca Bysheim Voll, 2.kandidat for Sola Venstre og Svein Skeie, ordførerkandidat for Sola Venstre

En skole for alle

– Skolen er nøkkelen til en lys framtid og derfor prioriterer Sola Venstre skolen. Vi vil satse på skolen ved å fremme nye løsninger som gir elever og lærere økt motivasjon, sier Svein Skeie, ordførerkandidat for Sola Venstre.

Vi vil investere i moderne undervisningsmetoder, tilby bedre støtte til elever med ulike behov og skape et stimulerende læringsmiljø. Med Venstre i maktposisjon skal skolen være et sted der alle kan utvikle seg. For å kunne bekjempe globale utfordringer som klimakrisen, er vi nødt til å satse på framtiden vår, nemlig elevene.

Gode og trygge helse- og omsorgstjenester

Helse og omsorg er noe av det viktigste en kommune har ansvaret for. Venstre vil sikre gode tjenester gjennom en robust fastlegeordning og stabile omsorgstjenester med høy kvalitet. Det er økende mangel på helsepersonell og Sola kommune må samarbeide enda tettere med andre kommuner, sykehus og Universitetet i Stavanger for å utvikle og sikre gode tilbud til alle grupper. Sårbare grupper skal prioriteres først.

Bedre kollektivtilbud

For å stanse klimaendringene må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Dette gjelder globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor går Venstre til valg på bedre og billigere kollektivtransport. Samtidig som vi må gjøre det enklere og mer økonomisk overkommelig for kommunens innbyggere å komme seg rundt, uavhengig av hvor i kommunen de bor.

Skeie presiserer at det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og fylkesveier. Særlig innen kollektiv har Venstre i fylkespolitikken spilt en viktig rolle. Derfor er det viktig å stemme Venstre både i kommunevalget og fylkesvalget.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Vern av natur

Venstre kjemper for å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, derfor vil vi bevare naturmangfoldet i kommunen. Den økende utfordringen med naturtap i kommunene krever at vi arbeider aktivt for å bevare og beskytte verdifulle naturområder.

– I Sola kommune har vi både matjord av høy kvalitet og landets absolutt flotteste strender. Dette er områder vi må verne om, slik at generasjonene etter oss også kan nyte den flotte naturen langs kysten vår, sier Svein Skeie.

Et grønt næringsliv

For å legge til rette for mer grønn omstilling er avhengig av at vi har et blomstrende og innovativt næringsliv. Derfor vil Venstre ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram gründere som vil starte nye bedrifter og skape arbeidsplasser i Sola kommune.

Vi vil legge til rette for enkel etablering av nye bedrifter og tilby nødvendig veiledning og assistanse for å skape vekst og utvikling. Vi tror på potensialet i våre innbyggeres idéer og ønsker å hjelpe dem med å realisere deres drømmer, til det beste for folk og bedrifter.

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle?
Da bør du stemme Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget. Godt valg!

Bli med på laget.

Ta kontakt med ordførerkandidat/lokallagsleder Svein Skeie: [email protected]

Se hvem som stiller til valg for Sola Venstre.

Les mer om hva vi vil jobbe for de neste fire årene her.